Hva er en tilbakestillingsrente?

En tilbakestillingsrente er renten på et lån som tilbakestilles med jevne mellomrom. Intervallet kan være månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Tilbakestillingsrenten tilbakestilles vanligvis til en rente som er høyere enn den opprinnelige rentesatsen på lånet. Hva er de tre typene renters rente? Det er tre typer renters rente: enkel, kontinuerlig og kompleks. Enkel rentesettelse er … Les mer

Hvordan en bookie tjener penger

Begrepet «Hvordan en bookie tjener penger» er et begrep som brukes for å beskrive måten en bookie tjener sin inntekt på. En bookie vil typisk tjene inntektene sine ved å ta en prosentandel av det totale pengebeløpet som satses på en begivenhet. For eksempel, hvis en bookie skulle ta 5 % provisjon på alle pengene … Les mer

Når du skal ta eller kjøpe: Hvordan ta beslutninger om outsourcing

Hvordan ta beslutninger om outsourcing Hva tror du er det viktigste i beslutningstaking? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av individet og situasjonen. Noen faktorer som kan anses som viktige i beslutningstaking inkluderer imidlertid: – Innsamling av all relevant informasjon: For å ta en velinformert beslutning er det viktig å … Les mer

Energiderivater Definisjon

Et energiderivat er en finansiell kontrakt hvis verdi er basert på prisen på en underliggende energivare, for eksempel råolje, naturgass eller elektrisitet. Energiderivater kan brukes til å sikre seg mot prissvingninger i den underliggende råvaren, eller for å spekulere i fremtidige prisbevegelser. De vanligste typene energiderivater er futures, opsjoner og swapper. Er et derivat en … Les mer

Hva er SPAN Margin?

SPAN er forkortelse for Standard Portfolio Analysis of Risk. Det er et risikostyringssystem som brukes av CME Globex for å vurdere marginkravene for handelsopsjoner og futureskontrakter. SPAN-marginsystemet ble utviklet av Chicago Mercantile Exchange (CME) i 1988. SPAN-marginsystemet bruker en porteføljetilnærming for å bestemme marginkrav, snarere enn den tradisjonelle metoden med å bruke det høyeste potensielle … Les mer

Global Investment Performance Standards (GIPS)

Global Investment Performance Standards (GIPS) er et sett med etiske prinsipper som veileder hvordan investeringsselskaper beregner og presenterer sine investeringsresultater for kunder og prospekter. Standardene er frivillige, men mange verdipapirforetak velger å følge dem for å vise sin forpliktelse til åpenhet og rettferdig handel. Standardene administreres av CFA Institute, en global sammenslutning av investeringseksperter. GIPS-standardene … Les mer

Hva er justert nettoverdi?

Justert nettoformue er en beregning som brukes av forsikringsselskaper for å bestemme den finansielle styrken til et selskap. Det er et mål på et selskaps eiendeler minus dets forpliktelser, justert for visse poster som immaterielle eiendeler og utsatt skatt. Den justerte nettoformueberegningen brukes av forsikringsselskaper for å vurdere et selskaps finansielle styrke og dets evne … Les mer

Hva er forretningsinntekt?

«Hva er næringsinntekt?» er et spørsmål ofte stilt av småbedriftseiere og gründere. Næringsinntekt er den totale inntekten generert av en virksomhet minus de totale utgiftene som påløper virksomheten. Nettoinntekten til en virksomhet er virksomhetens inntekt etter skatt. Hva er de 7 inntektstypene? Det er syv typer inntekter, som er: 1) Aktiv inntekt 2) Passiv inntekt … Les mer

Definere det arabiske pengefondet (AMF)

Det arabiske pengefondet (AMF) er en arabisk regional organisasjon som har som mål å fremme monetært samarbeid mellom arabiske land, fremme økonomisk utvikling i den arabiske verden og bidra til å oppnå arabisk økonomisk integrasjon. AMF ble etablert i 1976 og har hovedkontor i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. AMFs medlemskap består av 22 … Les mer

Window Dressing

Window dressing er en type regnskapssvindel der et selskap manipulerer sine rapporterte økonomiske resultater for å få dem til å virke mer gunstige for investorer. Den vanligste typen vinduspredning er kjent som «asset shuffling», der et selskap flytter sine eiendeler rundt på balansen for å få dem til å se mer verdifulle ut. Window dressing … Les mer