Hva er et trimmet middel?

Et trimmet gjennomsnitt er et statistisk mål på sentral tendens. Det er en type gjennomsnitt som beregnes ved å forkaste et visst antall ekstreme verdier fra et datasett og deretter beregne gjennomsnittet av de gjenværende verdiene. De ekstreme verdiene som forkastes kan enten være de høyeste eller laveste verdiene, eller begge deler. Trimmede midler brukes … Les mer