Resolution Trust Corporation (RTC)

The Resolution Trust Corporation (RTC) var en statlig sponset enhet opprettet på begynnelsen av 1990-tallet for å overta eiendelene til mislykkede spare- og låneforeninger. RTC ble avviklet på slutten av 1990-tallet, og dens gjenværende eiendeler ble overført til Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Hva er RPP-betaling?

RPP-betaling er en betaling gjort av en person til en kvalifisert pensjonsordning. Betalingen utføres typisk av den enkeltes arbeidsgiver, men kan også foretas av den enkelte selv. Betalingen gjøres til planadministratoren på vegne av den enkelte, og brukes til å finansiere den enkeltes pensjonskonto.

Hva står RTC for? RTC står for "pensjonskonto." Denne typen konto brukes vanligvis av enkeltpersoner som planlegger pensjonering og ønsker å sikre at eiendelene deres er beskyttet. Kontoen administreres av en bobestyrer, som har ansvaret for å plassere eiendelene og sørge for at kontohaverens mål oppfylles. Hva er bankoppløsningsform? Et bankoppløsningsskjema er et juridisk dokument som brukes av en bank for å løse et problem med en kunde. Skjemaet brukes til å angi vilkårene for vedtaket og for å skissere bankens og kundens ansvar. Hva skjer med pengene dine hvis banken stenger? Pengene dine er trygge hvis banken stenger. FDIC vil forsikre dine innskudd opp til $250 000.

Hvem er nummer 1 bank i Amerika?

Svaret på dette spørsmålet kan variere avhengig av hvem du spør og hvilke kriterier de bruker for å finne den "beste" banken. Men hvis vi ser på de største bankene i USA etter totale eiendeler, er JPMorgan Chase for øyeblikket på førsteplass. Per 31. desember 2020 hadde JPMorgan Chase totalt 3,32 billioner dollar i eiendeler.