Infrastruktur: Definisjon, betydning og eksempler

. Infrastruktur: Hva det er, hva det betyr og eksempler. Hva er et annet ord for infrastruktur? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da «infrastruktur» kan bety forskjellige ting i forskjellige sammenhenger. Generelt refererer imidlertid «infrastruktur» til de grunnleggende fysiske og organisatoriske strukturer og anlegg (f.eks. veier, broer, tunneler, vann- og avløpssystemer, kraftverk, … Les mer