revisjonsspor

Et revisjonsspor er en sekvens av poster som dokumenterer når en bestemt hendelse inntraff. I forbindelse med investering brukes ofte revisjonsspor for å spore kjøp og salg av verdipapirer. Revisjonsspor kan også brukes til å spore bevegelser av eiendeler mellom ulike kontoer eller lokasjoner. Revisjonsspor kan brukes til å spore historien til et verdipapir eller … Les mer

Matchingsstrategi

En matchingsstrategi er en investeringsteknikk der en investor forsøker å matche ytelsen til en bestemt indeks eller referanseindeks. Dette kan gjøres ved å investere i et aksjefond som følger indeksen, eller ved å konstruere en portefølje av individuelle verdipapirer som etterligner indeksen. Hovedfordelen med en matchingstrategi er at det er en relativt enkel og grei … Les mer

Akkumulering Definisjon og eksempler

Akkumulering refererer til den gradvise oppbyggingen av noe over tid. I investeringssammenheng refererer akkumulering typisk til gradvis akkumulering av formue gjennom reinvestering av overskudd og/eller systematisk tilførsel av nye midler over tid. Det er mange forskjellige måter å akkumulere formue på, men en av de vanligste og mest effektive metodene er gjennom systematisk reinvestering av … Les mer

Net Long Definition

Den netto lange definisjonen er antall kontrakter for en bestemt verdipapir eller vare som en næringsdrivende har kjøpt minus antall kontrakter som næringsdrivende har solgt. En netto lang posisjon indikerer at traderen forventer at prisen på verdipapiret eller varen vil øke. Hva er bearish vs bullish? En bearish investor tror at en aksje eller det … Les mer

Sikkerhetskopiér lastebildefinisjonen

Begrepet «back up the truck» er en slangfrase som brukes til å beskrive handlingen med å kjøpe en stor mengde av en bestemt eiendel. Uttrykket er mest brukt i investeringssammenheng, der en investor kan «backupe lastebilen» for å skaffe seg en stor posisjon i en bestemt aksje eller annen verdipapir. Uttrykket antas å ha sin … Les mer

Etterfølgende definisjon

En etterfølgende definisjon er et begrep som brukes for å beskrive en investeringsstrategi der en investor kjøper aksjer eller andre verdipapirer og deretter holder på disse aksjene i en lengre periode, uavhengig av svingninger i markedet. Investorens mål er å dra nytte av det langsiktige vekstpotensialet til verdipapiret, i stedet for å prøve å time … Les mer

Definisjon av akkumuleringsperiode

En akkumuleringsperiode er perioden hvor en investor sparer penger for å foreta en fremtidig investering. Lengden på en akkumuleringsperiode varierer avhengig av investeringsmålene til den enkelte investor. For eksempel kan en investor som sparer til en forskuddsbetaling på et hus ha kortere akkumuleringsperiode enn en investor som sparer til pensjonisttilværelsen. Størrelsen på investeringen påvirker også … Les mer

Sekulære markedstrender oppstår på lang sikt

Sekulære markedstrender er langsiktige trender som varer i flere år, vanligvis 5 år eller mer. De er forskjellige fra sykliske trender, som er kortsiktige opp- og nedturer som skjer innenfor en sekulær trend. For eksempel begynte det nåværende sekulære oksemarkedet for aksjer i 2009 og er fortsatt i sterk utvikling. Investorer kan tjene på sekulære … Les mer

Hva er verdigjennomsnitt ved investering?

Verdigjennomsnitt er en investeringsteknikk der investoren forplikter seg til å investere et fast dollarbeløp i et verdipapir eller verdipapirer med faste intervaller. Dollarbeløpet som investeres justeres opp eller ned basert på ytelsen til verdipapiret eller verdipapirene for å opprettholde en ønsket gjennomsnittspris. La oss for eksempel si at en investor har et mål om å … Les mer

Fullverdidefinisjon

Fullverdidefinisjonen er prinsippet om at verdien av en investering skal måles ved dens totale potensielle avkastning, snarere enn dens nåværende markedspris. Denne tilnærmingen tar hensyn til alle potensielle kilder til avkastning, inkludert prisstigning, utbytte og renteinntekter. Talsmenn for fullverdidefinisjonen hevder at dette er den mest nøyaktige måten å måle en investerings sanne verdi. De påpeker … Les mer