Total-gjeld-to-total-aktiva-forhold: Betydning, formel og hva som er bra

Hva er total-gjeld-to-total-aktiva-forholdet? Total-Debt-to-Total-Assets Ratio (DTTA) er et finansielt forhold som måler prosentandelen av et selskaps totale gjeld i forhold til dets totale eiendeler. Hva er en god total-gjeld-to-total-aktiva-forhold? Et godt total-gjeld-til-total-aktiva-forhold varierer etter bransje, men en DTTA på 60 % eller mindre anses generelt som god. Hva betyr en gjeldsgrad på 0,25? En gjeldsgrad … Les mer