Hjem > H > Hvorfor Trekkes Feriepenger?

Hvorfor trekkes feriepenger?

Hvorfor trekkes 4/26-deler? Arbeidstaker skal ha lønn for de dagene de arbeider og feriepenger for de dagene ferien avvikles. Dette vil si at timelønte vil få utbetalt lønn for arbeidede timer og feriepenger i forhold til antall feriedager etter hvert som disse tas ut.

Les mer

Er feriepenger medregnet i årslønn?

Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn, og utbetales når man tar ut ferie. Med dette menes at det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være «inkludert i lønnen», og heller ikke at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av de vanlige månedslønnsutbetalinger. Følgelig, når trekkes lønn for ferie? I mange virksomheter er det avtalt felles feriepengeutbetaling en gang i året for alle, som regel i juni, og «lønnstrekket» blir da gjennomført samtidig. Har arbeidstakerne rett på 5 uker ferie, trekkes det lønn for 5 uker denne måneden.

Blir feriepenger regnet som inntekt?

Feriepengene regnes som inntekt og er alltid skattepliktig. De er med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret. Skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales fysisk. Hvorfor trekkes 4 26 av feriepengene? 5 uker ferie tilsvarer nemlig 30 virkedager (5 uker x 6 virkedager), og en gjennomsnittsmåned er 26 virkedager (6 virkedager x 52 uker/12 måneder). Derfor må det trekkes for noen tilleggsdager, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler.

Er feriepenger basert på brutto eller netto?

Brutto månedslønn 2022 + (Feriepengegrunnlag 2021 x 0,12) – (Brutto månedslønn 2022 / 26 virkedager) x 30 virkedager. Eksempel: Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2020 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger. Er feriepenger inkludert i brutto årslønn? Brutto månedslønn er årslønn delt på 12. Men praksis er at du får utbetalt denne månedslønnen i 11 måneder, og så får du utbetalt feriepenger i den 12. måneden (juli). Hver måned avsettes 12 % av brutto månedslønn, og det er summen av disse avsetningene som utgjør feriepengene.

Når regnes feriepengene fra?

Feriepengene beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret. Det er i utgangspunktet godtgjørelser for arbeid (arbeidsvederlag) som skal være med i beregningen. Bonus og provisjonsbasert lønn, som avhenger av personlig arbeidsinnsats, skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger. Ta dette i betraktning, kan man ta ut ferie i lønn? Ja, ferie kan tas ut i lønn. Ferieloven sier at man har rett til å ta ut inntil 12 feriedager i lønn. Dersom man har flere feriedager igjen, kan man ta ut inntil to feriedager i lønn.

Hva er Ferietrekk ordinært?

Ferietrekk ordinært er en ordning som gjelder for ansatte som har rett til ferie i henhold til ferieloven. Ordningen innebærer at arbeidstakeren kan ta ut inntil ti feriedager i tillegg til de feriedagene vedkommende har rett til etter ferieloven. Dersom arbeidstakeren ønsker å ta ut flere enn ti feriedager, kan dette kun skje dersom det er særskilte grunner til dette.

By Yuji

Hvorfor Ferietrekk? :: Hvordan regner man ut formue?
Nyttige lenker