Hva er en oppstart?

En oppstart er en Selskapet som kommer inn i næringslivet for å starte et nytt prosjekt. Definisjonen av oppstart kan også betraktes som en microenterpriseSiden finansieringen deres først er lav, men det er en viss sannhet i dem alle at de ved mange anledninger er født for å selge den aktuelle ideen for senere å … Les mer

Kategorier O

Hva er «gratis?

Begrepet uten kostnad refererer til eiendommen som ikke gir noen begrensning på sitt domene, det vil si at ingen embargoer tynger den, boliglån, cláusulas resolutorias, etc. Det er viktig å vite definisjonen av avgiftsfri for å komme inn i eiendomsverdenen, spesielt blant potensielle kjøpere, siden det ellers er fare for å måtte møte dem i … Les mer

Kategorier G

Hva er Fisher-satsen?

Fisher-hastigheten er et verktøy som brukes i regnskaps- og økonomiområde slik at brukerne kan velge mellom to investeringsprosjekter som passer dem best. For å gjøre dette må prosjektene være sammenlignbare og må være i evalueringsfaser. Vanligvis brukt når det er et positivt NPV- og rate-miljø. Utvalgskriterier for Fishers sats For å beregne og gjøre Fisher-satsen … Les mer

Kategorier T

Hva er gjeldskapasiteten?

Gjeldskapasiteten antar den maksimale gjeldskapasiteten som et individ eller selskap er i stand til å påta seg uten å ha gjeldsproblemer. solvens. Dette er det maksimale beløpet som er i stand til å anskaffe uten å sette din økonomiske situasjon i fare når det gjelder tilbakebetaling. Det normale er at gjeldskapasiteten er mellom 30-40%, selv … Les mer

Kategorier G

Hva er samfunnsansvar?

Definisjonen av samfunnsansvar – et begrep også kjent som samfunnsansvar eller samfunnsansvar – refererer til initiativene til selskapet selv for å evaluere og påta seg ansvaret for effekten av produksjonen på sosialt og miljømessig velvære. Det forstås også at begrepet samfunnsansvar går utover initiativene til regulerings- og / eller miljøverngrupper; i dette tilfellet er det … Les mer

Kategorier S

Hva er CRO?

Begrepet CRO ofte brukt i digital markedsføring, svarer på akronymet på engelsk av uttrykket Conversion Rate Optimization, som på spansk betyr konverteringsfrekvensoptimalisering. På et nettsted skjer en konvertering når en bruker utfører en av handlingene som er ønsket for nettstedet. De vanligste konverteringene er å fullføre en kjøpsprosess, lage en post eller generere en førefast … Les mer

Kategorier c

Hva er omsetningen?

Omsetning kalles også omsetning, eller netto omsetning. Dette er et begrep som ofte brukes i regnskap. Når det gjelder omsetningen til et selskap, refererer det til inntektene som virksomheten oppnår i utviklingen av virksomheten. Enten dette er salg av produkter eller levering av en tjeneste. Hvordan beregner jeg omsetningen? Omsetningen til et selskap beregnes etter … Les mer

Kategorier O

Hva er husdyrmidler?

Når vi snakker om felleseie, viser vi til eiendommen som er blitt ervervet av ektefellene under ekteskapet. I denne forstand er eierskapet til disse eiendelene like store deler, noe som reduserer viktigheten av hvem som har bidratt. Vi må understreke at siden ekteskapet lovlig eksisterer og har blitt formalisert, alle varer At de blir ervervet, … Les mer

Kategorier F

Hva er bruttonasjonalprodukt?

Bruttonasjonalprodukt eller BNP er en økonomisk indikator som tjener til å gjenspeile det totale antallet varer og tjenester som er produsert av et land i en gitt tidsperiode. Naturligvis tar BNP bare hensyn til sluttproduksjonen, ellers regnskap det ville blitt dobbelt. Videre er BNP begrenset til å måle de aktivitetene som er utført i et … Les mer

Kategorier B