Health Maintenance Organization (HMO): Fordeler og ulemper

Helsevedlikeholdsorganisasjoner: hva de er, fordeler og ulemper Hva er eksempler på HMO? En HMO, eller Health Maintenance Organization, er en type helseforsikring som krever at forsikringstakere mottar omsorgen fra et utpekt nettverk av leger og andre helsepersonell. HMO-planer har vanligvis lavere premier enn andre typer helseforsikring, men de har også vanligvis høyere ut-av-lomme kostnader. Hva … Les mer

Vega Definisjon

Vega er et mål på følsomheten til en opsjons pris for endringer i volatiliteten til den underliggende eiendelen. Det er et nøkkelmål for en opsjonshandlers risiko. Vega-definisjonen er endringen i opsjonsprisen med hensyn til en 1 % endring i det underliggende aktivaets volatilitet. Vega er alltid positiv for lange posisjoner og negativ for korte posisjoner. … Les mer