Hvordan samle inn, analysere og bruke demografiske data

Hvordan samle inn, analysere og bruke demografiske data Hva er statistiske verktøy som brukes i dataanalyse? Det finnes en rekke statistiske verktøy som kan brukes til dataanalyse, og de spesifikke verktøyene som brukes vil avhenge av typen data som analyseres. Noen vanlige statistiske verktøy som brukes til dataanalyse inkluderer regresjonsanalyse, tidsserieanalyse og datautvinning. Hva er … Les mer

The Production Possibility Frontier (PPF) er et nyttig verktøy for økonomer for å visualisere og analysere ulike produksjonsscenarier

. The Production Possibility Frontier (PPF) er et verktøy som brukes av økonomer for å forstå og sammenligne produksjonsmulighetene til ulike økonomier. Hva er produksjonsmuligheter frontier PDF? En produksjonsmulighetsgrense (PPF) er en kurve som viser de ulike kombinasjonene av produksjon som en økonomi kan produsere gitt de tilgjengelige ressursene og teknologien. PPF brukes til å … Les mer

Hva er outplacement?

Outplacement er en tjeneste som tilbys av enkelte arbeidsgivere for å hjelpe ansatte som har blitt permittert eller nedbemannet med å finne nye jobber. Tjenesten kan omfatte karriereveiledning, jobbsøkingshjelp og intervjucoaching. Omplassering kan tilbys av en arbeidsgiver som en del av en sluttpakke eller som en frittstående tjeneste. Hvordan kan en ansettelse avsluttes? I USA … Les mer

Hva er chartalisme?

Chartalisme er en økonomisk teori som hevder at penger er skapt av staten, og at verdien av penger er avledet fra deres status som lovlig betalingsmiddel. Teorien er oppkalt etter det latinske ordet charta, som betyr «billett» eller «token», som ble brukt til å beskrive tidlige former for penger. Teorien om chartalisme ble først foreslått … Les mer

Hva er økonomisk eksponering?

Økonomisk eksponering er følsomheten til et selskaps markedsverdi for endringer i den reelle valutakursen. Det er et mål på hvordan endringer i realvalutakursen vil påvirke markedsverdien til selskapet. Økonomisk eksponering omtales også som markedsverdieksponering. Hva er forskjellen mellom regnskapsmessig eksponering og økonomisk eksponering? Hovedforskjellen mellom regnskapsmessig eksponering og økonomisk eksponering er at regnskapsmessig eksponering kun … Les mer

Eksternalitet: Dens betydning i økonomi, med positive og negative eksempler

Eksternalitet: Hva det betyr i økonomi En eksternalitet er en effekt av en økonomisk aktivitet på en tredjepart som ikke er direkte involvert i aktiviteten. Hva er positive eksternaliteter med eksempler? Eksternaliteter er definert som ringvirkninger av en persons handlinger på en annens velvære. Positive eksternaliteter refererer til situasjonen der ringvirkningen er gunstig for den … Les mer

Goodness-of-Fit

Goodness-of-fit-testen er en statistisk test som brukes til å vurdere hvor godt en modell passer til et datasett. Testen måler avviket mellom modellen og dataene, og brukes ofte til å vurdere tilpasningen av en modell til data. Testen kan brukes til å vurdere godheten av en modell til data, eller for å vurdere godheten av … Les mer

Hva er definisjonen på BRIC i investering?

Investering i BRIC-er. Hvem foreslo BRICS? Begrepet «BRICS» ble først brukt i 2001 av Goldman Sachs økonom Jim O’Neill, i en forskningsartikkel med tittelen «Building Better Global Economic BRICs.» I avisen argumenterte O’Neill for at Brasil, Russland, India og Kina ville være de fire største økonomiene i verden innen år 2050. Hva er hovedprinsippene for … Les mer

Handelsbetingelser (TOT): Definisjon, bruk som indikator og faktorer

Hva er en handelsperiode (TOT)? Hvordan brukes en handelsperiode (TOT) som en indikator? Hva er faktorene som påvirker en handelsperiode (TOT)? Hvor kommer ordet tot fra? Ordet «tot» er avledet fra det gamle engelske ordet «tott», som betyr «liten mengde.» Dette ordet kom sannsynligvis inn på engelsk fra det proto-germanske ordet «tot», som betyr «liten». … Les mer