Bruk

Usance er et begrep som brukes i internasjonal finans for å referere til tiden mellom datoen for en veksel eller gjeldsbrev og datoen den forfaller til betaling. Bruksperioden er den tiden trekkeren har tillatt for betaling av vekslen eller seddelen, og bestemmes av markedsforholdene på tidspunktet vekselen eller seddelen utstedes. Hvordan uttaler du usance? Ordet … Les mer

Société Anonyme (S

A.). A société anonyme (S.A.) er en fransk betegnelse på et selskap med begrenset ansvar. Begrepet brukes i mange jurisdiksjoner, inkludert Frankrike, Luxembourg, Belgia, Sveits, Spania og Quebec. En société anonyme er typisk et stort selskap, med styre og aksjonærer. Aksjonærene velger styret, som igjen utnevner selskapets ledere. Offiserene styrer den daglige driften av selskapet. … Les mer