Hva er McGregors teori X og teori Y?

Teori X og teori Y utviklet av Douglas McGregor er to perspektiver der folk har en annen holdning i forhold til ledelse av mennesker og arbeid. Dette betyr at, avhengig av vårt fokus, vil vi se arbeid på en eller annen måte. Det er en utfordrende tilnærming til Taylorismen, og oppfatter arbeideren som i stand … Les mer

Hva er en kvalitetskontroll?

Betydningen av kvalitetskontroll er prosessen som er utviklet med sikte på å oppdage mulige feil eller feil i en prosess eller et element. Denne prosedyren er veldig vanlig innen selskaper for å sikre at produktene og tjenestene de gir kundene oppfyller en rekke parametere. Hva er kvalitetskontroll? Hovedoppdraget er å garantere at produktene oppfyller minimumskvalitetsbetingelser. … Les mer

Hva er direkte kostnader?

Direkte kostnader er alle de utgiftene selskapet har direkte for å produsere en vare eller tjeneste. Kort fortalt er det den delen av produktets kostnad som ikke krever noen form for fordeling av generelle kostnader eller tildeling av en proporsjonal del av visse kostnader for selskapet. Eksempler på direkte kostnader Dette er kostnader som er … Les mer

Hva er velstand?

Å høre at et land er velstående eller velstående er et tegn på at det er gode nyheter, men … hva betyr det? Velstand når livskvaliteten til et land ikke (nødvendigvis) er relatert til økonomisk vekst eller besittelse av varer, men til tjenester i en gitt region og periode. Vanligvis er noen parametere som definerer … Les mer