Hjem > H > Hvordan Regne Ut Feriedager?

Hvordan regne ut feriedager?

Hovedregel om antall feriedager

Etter ferieloven beregnes feriedagene ut fra 6 virkedager per uke. Antall feriedager er derfor 25 virkedager. En del virksomheter beregner antall feriedager ut fra 5 dager per uke. I disse virksomhetene er antall feriedager 21.

Les mer

Hvor mange feriedager opptjener man pr måned?

Det man først gjør er å finne ut hvor mange feriedager “med lønn” man ”opparbeider” pr. måned. Det gjøres ved å ta antall feriedager totalt (etter loven 25 virkedager på 6 dagers uke) og dele på perioden som er 12 måneder. Svaret blir da 2,08 dager per måned. Så kan den 6 ferieuken utbetales? Ferieavvikling

Arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også den ekstra ferien som gis til arbeidstakere som fyller 60 år. Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstakere tar ut full ferie. Arbeidstaker bestemmer selv når ekstra-ferien skal avvikles.

Hva er Ferietrekk på lønnsslipp?

Lønnsslippen i juni

Benyttes til å betale for feriedagene. Det overskytende beløpet får du utbetalt. Utgjør 12% av arbeidsinntekten. For de som er 60 år og eldre beregnes det ytterligere 2,3% for å betale for den 6.
Dessuten, hva er trekk ordinær ferie? Trekker lønn for ferien

Det vanligste er at arbeidsgiver trekker lønnen for alle ferieukene samtidig med at feriepengene betales ut i juni. Dermed slipper man å trekke lønnen når ferien faktisk tas ut gjennom året. - Siden de fleste i Norge har 5 uker ferie, betyr det at man må trekke mer enn en hel månedslønn.

Følgelig, hvor mange feriedager i 60% stilling?

Ferieloven fastlår at alle arbeidstakere skal ha full ferie, som etter ferieloven er 25 virkedager. Uavhengig av hvilken stillingsprosent man har. Det er i grunn ikke spesifisert noe særskilt om ferieavvikling for deltidsansatte. Man kan også spørre hvor mange dager er 5 uker ferie? Den lovfestede ferien på 21 arbeidsdager og ekstra tariffbestemt ferie på 4 arbeidsdager gir de ansatte en samlet årlig ferie på 25 arbeidsdager (5 uker).

Hvor mange feriedager i 100 stilling?

Ansatte i 100 prosent stilling har rett på 25 dager ferie pr. kalenderår (30 dager for ansatte over 60 år). Hvis du ble ansatt etter 30. september så har du rett til å avvikle 1 uke ferie året du startet i jobben. Ta dette i betraktning, hvor mange feriedager med lønn? Lovfestet. Etter ferieloven har du rett til ferie i 25 virkedager. Ferieloven regner lørdagen som virkedag og 6 virkedager tilsvarer dermed en uke ferie. Til sammen gir ferieloven rett til 4 uker og én dag ferie.

Hvor mange feriedager kan man overføre?

Arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager på inntil 12 virkedager (2 uker) til påfølgende ferieår jfr. ferieloven § 7 (3). Dette er altså noe begge partene må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve slik overføring.

By Ralleigh Vertz

Hvordan beregner man feriepenger? :: Kan man bli beordret på jobb i ferien?
Nyttige lenker