Hva betyr autoregressiv?

En autoregressiv (AR) modell er en statistisk modell som bruker tidligere verdier av en variabel for å forutsi fremtidige verdier av den samme variabelen. Begrepet «autoregressiv» kommer fra det faktum at modellen er en regresjonsmodell der den avhengige variabelen er en funksjon av sine egne tidligere verdier. Rekkefølgen til den autoregressive modellen, betegnet som «p», … Les mer

Kjøp Dips Definisjon og eksempler

Begrepet «Buy the dips» er et teknisk analysekonsept som refererer til investorer som kjøper når prisene faller, i håp om at prisen vil ta seg opp igjen. Teorien er at prisene har en tendens til å falle i en rekke små trinn, etterfulgt av et større tilbakeslag, kjent som en «dip». Ideen er å kjøpe … Les mer

Box-Jenkins modelldefinisjon

Box-Jenkins modelldefinisjon er en statistisk tilnærming til tidsserieprognoser som brukes til å identifisere og modellere de underliggende mønstrene i data. Denne tilnærmingen ble utviklet på 1970-tallet av George Box og Gwilym Jenkins. Box-Jenkins modelldefinisjon involverer tre trinn: 1. Identifiser typen tidsseriedata som behandles. 2. Estimer modellparametrene. 3. Vurder modellen. Det første trinnet i Box-Jenkins modelldefinisjon … Les mer

Thrusting Pattern

Et skyvemønster er et teknisk analysebegrep som brukes til å beskrive en lysestakediagramformasjon der prisene beveger seg kraftig høyere eller lavere over en kort periode, etterfulgt av en konsolideringsperiode. Skyvemønsteret anses å være et bullish signal hvis prisene beveger seg kraftig høyere, og et bearish signal hvis prisene beveger seg kraftig lavere. Dette mønsteret brukes … Les mer

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

En ARIMA-modell er en generalisering av en autoregressivt glidende gjennomsnitt (ARMA)-modell. En ARIMA-modell kan sees på som et spesielt tilfelle av en regresjonsmodell der den avhengige variabelen er forskjellen mellom to påfølgende observasjoner. ARIMA-modellen er en generalisering av ARMA-modellen som tillater modellering av data med et ikke-stasjonært gjennomsnitt. ARIMA-modellen er en generalisering av ARMA-modellen som … Les mer

Dagens høydepunkt

Dagens høyeste er den høyeste prisen et verdipapir har handlet til i løpet av gjeldende handelsdag. Det er viktig å merke seg at Today’s High ikke nødvendigvis er den høyeste prisen verdipapiret noen gang har handlet til, men snarere den høyeste prisen det har handlet til i løpet av gjeldende handelsdag. Er den tredje timen … Les mer

Tre innside opp/ned definisjon

Three Inside Up/Down-mønsteret er et bullish/bearish reverseringsmønster som kan finnes på lysestakediagrammer. Mønsteret består av tre lysestaker, hvor den første er en bearish lysestake, den andre er en bullish lysestake, og den tredje er en annen bullish lysestake. Mønsteret anses å være et bullish reverseringsmønster når det dannes etter en nedadgående trend, og et bearish … Les mer

Footprint Charts

Footprint-diagrammer er en type diagram som viser prishandlingen til et verdipapir eller eiendel, sammen med volumet som handles på hvert prisnivå. Dette gir en mer detaljert oversikt over prishandling enn en tradisjonell lysestake eller søylediagram, og kan være nyttig for å identifisere kjøps- og salgspress, samt støtte- og motstandsnivåer. Hva er et markedsdybdediagram? Et markedsdybdediagram … Les mer

Hva er symmetrisk distribusjon?

I statistikk er symmetrisk distribusjon en type distribusjon der dataene er jevnt fordelt rundt midtpunktet. Dette betyr at hvis du skulle plotte dataene på en graf, ville det se ut som en klokkekurve. Symmetrisk fordeling kalles også noen ganger normalfordeling. Hvor mange distribusjonsformer er det? Det er tre distribusjonsformer: symmetrisk, venstreskjev og høyreskjev. Hva er … Les mer

Klokkekurvedefinisjon: Normalfordeling Betydningseksempel i finans

Klokkekurvedefinisjon: Normalfordeling. Hvem oppdaget normalfordelingen? Normalfordelingen ble først oppdaget av De Moivre i 1733. Han kunne vise at fordelingen av summen av et stort antall tilfeldige variabler er tilnærmet normal. Fordelingen ble senere foredlet av Laplace i 1812. Hva er helningen til en klokkekurve? En klokkekurve er en type sannsynlighetskurve der dataverdier er fordelt på … Les mer