Dagens høydepunkt

Dagens høyeste er den høyeste prisen et verdipapir har handlet til i løpet av gjeldende handelsdag. Det er viktig å merke seg at Today’s High ikke nødvendigvis er den høyeste prisen verdipapiret noen gang har handlet til, men snarere den høyeste prisen det har handlet til i løpet av gjeldende handelsdag. Er den tredje timen … Les mer

Hva er gjennomsnittlig tilbakeføring og hvordan kan investorer bruke det?

Hva er gjennomsnittlig tilbakevending og hvordan kan investorer bruke det? Hvilket glidende gjennomsnitt er best for gjennomsnittlig reversering? Det er ingen «beste» glidende gjennomsnitt for gjennomsnittlig reversion trading; snarere vil det beste glidende gjennomsnittet avhenge av de spesifikke egenskapene til verdipapiret som handles, tidsrammen for handelen og traderens personlige preferanser. Noen vanlige glidende gjennomsnitt som … Les mer

Forstå en Dragonfly Doji-lysestake

En øyenstikkerdoji er en type lysestakemønster som indikerer at markedet er bullish. Den heter slik fordi lysestaken ser ut som en øyenstikker. Dragonfly-dojien lages når de åpne, høye og lukkede er like eller svært nær hverandre. Dette indikerer at det er liten eller ingen forskjell mellom kjøpere og selgere i markedet og at markedet er … Les mer

3 Utvendig opp/ned mønstre

De tre utenfor opp/ned-mønsteret er et bullish/bearish reverseringsmønster som kan oppstå på slutten av en nedtrend eller en opptrend. Mønsteret består av tre stearinlys, hvor det første stearinlyset er et bearish-lys, det andre stearinlyset er et bullish-lys, og det tredje stearinlyset er et bullish/bearish-lys som lukkes over/under midtpunktet på det første stearinlyset. De tre utvendige … Les mer

Hvordan bruke Dow-teorien til å analysere markedet

Dow-teorien er en markedsanalyseteknikk som brukes til å forutsi fremtidige markedsbevegelser. Teorien er basert på troen på at markedet består av tre grunnleggende typer markedsbevegelser: primær, sekundær og tertiær. Primære markedsbevegelser er de langsiktige trendene som varer i måneder eller år. Disse trendene er vanligvis forårsaket av fundamentale faktorer som økonomiske forhold eller endringer i … Les mer

Hva er dobbeltbunnsmønstre?

Hva det signaliserer, mål og eksempel. Hva er dobbeltbunnsmønstre? Dobbeltbunnsmønstre er en type teknisk analyse som kan signalisere en potensiell reversering i en nedadgående trend. De opprettes når det er to lavpunkter i prishandlingen som er omtrent like, etterfulgt av et rally. Målet for et dobbeltbunnmønster er vanligvis området mellom de to lavene. Et eksempel … Les mer

Hva er endringshastighet (ROC)?

Rate of change (ROC) er en teknisk indikator som måler prosentvis endring i pris mellom to perioder. ROC-beregningen sammenligner gjeldende pris med prisen «n» for perioder siden. Det resulterende tallet plottes deretter som en linje på et diagram, med linjen som starter på 100 og beveger seg opp eller ned basert på prosentvis endring. ROC … Les mer

Hva er negativ korrelasjon?

Negativ korrelasjon oppstår når to variabler beveger seg i motsatte retninger. En perfekt negativ korrelasjon betyr at når en variabel øker, reduseres den andre, og omvendt. En høy negativ korrelasjon betyr at de to variablene er tettere knyttet i motsatt retning, mens en lav negativ korrelasjon betyr at sammenhengen ikke er like sterk. Negativ korrelasjon … Les mer

Tre innside opp/ned definisjon

Three Inside Up/Down-mønsteret er et bullish/bearish reverseringsmønster som kan finnes på lysestakediagrammer. Mønsteret består av tre lysestaker, hvor den første er en bearish lysestake, den andre er en bullish lysestake, og den tredje er en annen bullish lysestake. Mønsteret anses å være et bullish reverseringsmønster når det dannes etter en nedadgående trend, og et bearish … Les mer