Capitation Betalinger Definisjon

En capitation-betaling er et fast beløp som betales av et forsikringsselskap til en helsepersonell for hver person som dekkes av en helseforsikring. Utbetalingen skjer uavhengig av om personen faktisk benytter seg av helsetjenester i løpet av forsikringsperioden. Formålet med en kapitasjonsbetaling er å oppmuntre helsepersonell til å håndtere pasientenes behov for helsehjelp effektivt og effektivt, … Les mer

Understanding Preferred Provider Organizations (PPOer)

Preferred Provider Organizations (PPOer) er en type administrert omsorgsplan som gir deltakerne friheten til å motta omsorg fra hvilken som helst leverandør de velger. Deltakerne vil imidlertid spare penger på utgiftene hvis de bruker en leverandør som er i PPO-nettverket. PPOer har vanligvis et større nettverk av leverandører enn andre typer administrerte omsorgsplaner, noe som … Les mer