Hjem > N > Når Må Du Gå Av Med Pensjon?

Når må du gå av med pensjon?

Hvis du er født i 1962 eller tidligere, kan du som hovedregel ta ut alderspensjon fra en offentlig pensjonsordning fra måneden etter at du er fylt 67 år. Hvis du allerede har tatt ut avtalefestet pensjon (AFP) eller særalderspensjon, vil vanlig alderspensjon bli utbetalt fra 67 år og erstatte disse tidligpensjonene.

Les mer

Tilsvarende, hvor mye er alderspensjon på?

Du kan forvente å få rundt 45-66 prosent av lønnen din i samlet alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og eventuelt AFP. Noen får mer og noen får mindre. Hvor lenge får man utbetalt pensjon? Pensjonen må minimum utbetales til 77 år og minst i 10 år. Det betyr at dersom du starter uttak når du er 62 år, blir utbetalingsperioden lenger enn om du venter.

Dessuten, hva er pensjonsutbetaling?

Pensjonsutbetaling er de pengene du skal leve av den dagen du blir pensjonist. Avhengig av hvor lenge du har jobbet og hvor mye du har tjent, får du forskjellig mengde pensjon. I Norge mottar alle pensjon, uavhengig av om de har jobbet eller ikke. Hvordan samle pensjonsavtaler? Du kan samle pensjonen din hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette vil skje automatisk. Dersom du vil fremskynde overføring av tidligere pensjonsopptjening innen fristen på tre måneder, må dette gjøres via Norsk Pensjon sin reservasjonsløsning.

Folk spør også hvor finner jeg pensjon fra tidligere arbeidsgivere?

Les mer om Egen pensjonskonto. Du kan logge inn hos Norsk Pensjon for å se din pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold i private bedrifter. Logg på Norsk Pensjon. Tilsvarende, hva får jeg i pensjon fra staten? Som medlem i Statens pensjonskasse har du en av de beste pensjonsordningene i markedet. Du får en alderspensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt dersom du har full opptjening. Dette innholdet gjelder kun de født i 1962 eller tidligere.

Er ekstravakter pensjonsgivende?

Så lenge totalen blir 20 prosent eller mer, har du rett på pensjon. Da må du si ifra til arbeidsgiveren der du tar ekstravakter, at alle timene du jobber skal rapporteres til KLP. Alle sykepleiere har rett på pensjonsopptjening om de jobber i 20 prosent stilling eller mer. Hvilke yrker har særaldersgrenser? Enkelte yrker har særaldersgrenser, f.eks. kan man ikke blive politi, brandmand eller soldat, når man er fyldt 40 år.

Er sykepleiere statsansatt?

Nei, sykepleiere er ikke statsansatt. Sykepleiere kan jobbe i offentlige og private institusjoner.

By Gerstein

Hvem har særaldersgrense? :: Hva er Pensjonistvilkår?
Nyttige lenker