Hjem > H > Hvem Har Særaldersgrense?

Hvem har særaldersgrense?

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense. Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar. Dei lågare aldersgrensene kan vere 65, 63 og 60 år.

Les mer

Hvem gjelder 85 års regelen for?

Hva er 85-årsregelen? Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan du fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år. Tilsvarende, hvordan pensjonerer jeg meg? -Du må selv søke om uttak av alderspensjon fra folketrygden. De fleste gjør dette via NAV sine nettsider, men du kan også fylle ut skjema og sende i posten, sier Sindre Farstad, rådgiver pensjon ved Pensjonistforbundet.

Hvordan regne ut din pensjon?

Du tjener opp til pensjon fra første krone. 18,1 prosent av den pensjonsgivende inntekten din legges inn i pensjonsbeholdningen din pr. år, opp til 7,1 ganger grunnbeløpet (1 G tilsvarer 106 399 kroner) Du kan få pensjonsopptjening frem til og med året du fyller 75 år. I forhold til dette, når er pensjonsalder i norge? Alderspensjon er en ytelse som utbetales fra en viss alder og livet ut. Vanlig pensjonsalder i Norge er 67 år, men mange pensjonerer seg både tidligere og senere. Pensjonen skal sørge for at man har penger til livsopphold selv etter at man har sluttet å jobbe.

Hva betyr fagarbeider med Særalder?

Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 88 prosent kvinner. Hvem kan få Pensjonistlønn? Ansatte med særaldersgrense og som slutter etter «85-års»-regelen har alderspensjon, og kan derfor jobbe på pensjonistlønn. Du kan jobbe så mye du vil med pensjonistlønn uten å få redusert alderspensjonen din.

Hvor mye er Pensjonistlønn?

Pensjonistlønnen er på 224 kroner i timen fra 01.01.2022. Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Dermed kan du unngå at alderspensjonen fra tjenestepensjonen din blir redusert selv om du jobber ved siden av. Når kan en hjelpepleier gå av med pensjon? De fleste hjelpepleiere har særaldersgrense 65 år. De kan ta ut offentlig tjenestepensjon inntil tre år før aldersgrensen, dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. 85-års regelen gjelder ikke ved fratreden med oppsatt pensjonsrett, dvs. fratreden før vedkommende har rett til pensjon.

Hva regnes som trygdetid?

Som trygdetid regnes antall kalenderår fra en person har fylt 16 år til og med det året hun eller han fylte 66 år. Trygdetiden er avgjørende for beregning av for eksempel alderspensjonen.

By Myke Salauddin

Når går uførepensjon over til alderspensjon? :: Når må du gå av med pensjon?
Nyttige lenker