Hjem > H > Hvem Har Særaldersgrense?

Hvem har særaldersgrense?

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense. Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar. Dei lågare aldersgrensene kan vere 65, 63 og 60 år.

Les mer

Hvem gjelder 85 års regelen for?

Hva er 85-årsregelen? Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan du fratre med pensjon fra tjenestepensjonsordningen inntil 3 år før denne aldersgrensen hvis summen av din alder og samlet medlemstid i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år. Tilsvarende, hvordan pensjonerer jeg meg? -Du må selv søke om uttak av alderspensjon fra folketrygden. De fleste gjør dette via NAV sine nettsider, men du kan også fylle ut skjema og sende i posten, sier Sindre Farstad, rådgiver pensjon ved Pensjonistforbundet.

Hvordan regne ut din pensjon?

Du får pensjonsopptjening fra første krone. Pensjonsbeholdningen din øker med 18,1 prosent av din pensjonsgivende inntekt hvert år, inntil 7,1 ganger grunnbeløpet (1 G tilsvarer 106 399 kroner). Frem til og med det året du fyller 75 år, kan du akkumulere pensjonsopptjening. I forhold til dette, når er pensjonsalder i norge? Alderspensjon er en ytelse som utbetales fra en viss alder og livet ut. Vanlig pensjonsalder i Norge er 67 år, men mange pensjonerer seg både tidligere og senere. Pensjonen skal sørge for at man har penger til livsopphold selv etter at man har sluttet å jobbe.

Hva betyr fagarbeider med Særalder?

Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 88 prosent kvinner. Hvem kan få Pensjonistlønn? Ansatte med særaldersgrense og som slutter etter «85-års»-regelen har alderspensjon, og kan derfor jobbe på pensjonistlønn. Du kan jobbe så mye du vil med pensjonistlønn uten å få redusert alderspensjonen din.

Hvor mye er Pensjonistlønn?

Pensjonistlønnen er på 224 kroner i timen fra 01.01.2022. Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Dermed kan du unngå at alderspensjonen fra tjenestepensjonen din blir redusert selv om du jobber ved siden av. Når kan en hjelpepleier gå av med pensjon? En hjelpepleier kan gå av med pensjon ved fylte 67 år.

Hva regnes som trygdetid?

Trygdetid regnes som de årene man har vært medlem av en trygdeordning. Dette kan for eksempel være årene man har vært i jobb, hvor man har betalt inn i en slik ordning. Trygdetid kan også gjelde fordeler man har opparbeidet seg gjennom et pensjonsfond.

By Myke Salauddin

Når går uførepensjon over til alderspensjon? :: Når må du gå av med pensjon?
Nyttige lenker