revisjonsspor

Et revisjonsspor er en sekvens av poster som dokumenterer når en bestemt hendelse inntraff. I forbindelse med investering brukes ofte revisjonsspor for å spore kjøp og salg av verdipapirer. Revisjonsspor kan også brukes til å spore bevegelser av eiendeler mellom ulike kontoer eller lokasjoner. Revisjonsspor kan brukes til å spore historien til et verdipapir eller … Les mer

Definisjon av grenseordre

Ved investering er en limitordre en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. En kjøpsgrenseordre kan bare utføres til grenseprisen eller lavere, og en salgsgrenseordre kan kun utføres til grenseprisen eller høyere. En limitordre er ingen garanti for at ordren vil bli fylt. En limitordre kan brukes til … Les mer

Hva er kjent?

Begrepet beryktethet er nært knyttet til strategiene for markedsføring, i samsvar med handlingene som er utført av selskapet. Beryktelse er basert på å vite om målgruppen vår er klar over at vårt merke eksisterer. På denne måten er beryktelse relatert til informasjonen som brukeren mottar og har mottatt om merkevaren eller selskapet. Jo mer det … Les mer

Kategorier N