Hjem > K > Kan Man Bli Beordret På Jobb I Ferien?

Kan man bli beordret på jobb i ferien?

Tidspunktet for arbeidstakers ferieuttak baserer seg som regel på avtale. Avtalen er bindende, og kan ikke endres med mindre partene er enige om det. Hovedregelen er derfor at arbeidsgiver ikke kan beordre medarbeideren til å jobbe når han skal ha ferie.

Les mer

Og et annet spørsmål, har arbeidsgiver lov til å trekke tilbake ferie?

Arbeidsgiver kan likevel trekke ferien din i helt spesielle tilfeller. Terskelen for at arbeidsgiver kan trekke tilbake avtalt ferie er høy. Vilkåret er at den planlagte ferieavviklingen på grunn av en uforutsett hendelse vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke er mulig å skaffe en vikar. Har man 4 eller 5 uker ferie? I følge ferieloven § 5 plikter du som arbeidsgiver å sørge for at de ansatte gis ferie på minst 25 virkedager. Dette tilsvarer 4 uker og 1 dag fordi alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager ifølge loven regnes som virkedag, uavhengig av hvor mange arbeidsdager som er i løpet av en uke.

Tilsvarende, når får man 6 ukers ferie?

Det betyr at arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret og er omfattet av en utvidet rett til ferie etter tariffavtaler, har rett til totalt 36 virkedagers ferie hvert år. Totalt betyr dette 6 ukers årlig ferie. Ikke bare arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler har 5 ukers ferie. Hva er seniordag? Leder legger hhv 5 eller 8 dager inn i banken til den ansatte kalt "seniordager". Slik vil leder til enhver tid ha oversikt over hvor mange slike fridager den ansatte har igjen. Da ingen dager kan overføres til nytt år, må banken nullstilles ved nyttår om dagene ikke er benyttet.

Kan man overføre Seniordager?

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager. Du kan også spørre kan man jobbe etter fylte 72 år? Dersom virksomheten har en egen fastsatt aldersgrense på 70 år (eller lavere om den er begrunnet i helse eller sikkerhet), opphører stillingsvernet ved fylte 70 år. Som arbeidsgiver kan du altså avslutte et arbeidsforhold når den ansatte fyller 72 år, uten krav til saklig grunn.

Når er fellesferien 2022?

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien sommeren 2022 legges fra mandag 11 juli til og med fredag 29. juli, altså uke 28, 29 og 30 i 2022. Du kan også spørre når skal ferien være satt? Det er vanligvis best å sette ferien når du har ferie spør hvor mange dager ferie du har.

Kan arbeidsgiver nekte ferie i oppsigelsestiden?

Kan arbeidsgiver nekte ferie i oppsigelsestiden?
En arbeidsgiver kan nekte ferie i oppsigelsestiden under følgende forutsetninger:
* Hvis arbeidstaker har kort arbeidsavtale.
* Hvis det er alvorlige årsaker til å nekte ferie, for eksempel i tilfeller av kriser eller ved viktig virksomhet.
* Hvis det er avtalte ferieperioder som allerede er bestemt.
* Hvis det er andre forhold som gjør at det ikke er mulig å gi ferie, for eksempel ved sykdom eller fravær.

By Tedder Alff

Hvordan regne ut feriedager? :: Når kan jeg ta den 6 ferieuka?
Nyttige lenker