Hva er overførings rettigheter?

Begrepet overførings rettigheter refererer til et tilfelle av overføring av et forretningslokale laget av leietaker av det samme til en tredjepart, som er sub rogert i forpliktelsene og rettighetene som følger av den forrige leieavtalen. Denne overføringen innebærer å erstatte en leietaker med en annen. Retten til overføring opprettholder vilkårene og egenskapene til den forrige … Les mer

FIFO

FIFO forstås som en metode for regnskap designet for lager vurdering, enten det er produkter, råvarer eller komponenter. Den kommer fra engelsk, «først inn, først ut» og på spansk er den kjent som FIFO-metoden, «første innganger, første utganger». Siden vare varer ikke blir kjøpt til samme pris, trenger du for regelverdivurderingsformål en regel for å … Les mer

Hva er kovarians?

Kovarians er en statistisk verdi som indikerer variasjonen produsert av to tilfeldige variabler som varierer sammen med hensyn til deres middel. Det vil si at vi vil vite hvordan en variabel oppfører seg, avhengig av hvordan den andre gjør. En statistikk er to verdier som blir brukt til å representere hver av variablene: X og … Les mer