Brunei Investment Agency

Brunei Investment Agency (BIA) er det suverene formuesfondet til Sultanatet Brunei. Etablert i 1983, forvalter BIA en portefølje av investeringer på vegne av Brunei-regjeringen. BIA overvåkes av finansdepartementet og har hovedkontor i hovedstaden Bandar Seri Begawan. BIAs investeringsmandat er å generere langsiktig avkastning for Brunei-regjeringen, med fokus på å bevare kapital og generere inntekter. BIA … Les mer

Hva er velferdsstaten?

Velferdsstaten er en statlig politikk laget for å hjelpe enkeltpersoner og familier som sliter med å få endene til å møtes. Velferdsstaten gir et sikkerhetsnett av tjenester og goder, inkludert økonomisk bistand, helsetjenester, bolig og utdanning. Målet med velferdsstaten er å redusere fattigdom og ulikhet, og å fremme økonomisk og sosial mobilitet. Hva heter velferd … Les mer

Kapitalkontroll

Kapitalkontroll er tiltak pålagt av en regjering for å regulere strømmen av kapital inn og ut av landet. De introduseres vanligvis i tider med økonomisk eller finansiell ustabilitet, for å forhindre en plutselig utstrømning av kapital som kan destabilisere økonomien. Kapitalkontroll kan ha mange forskjellige former, inkludert restriksjoner på valutatransaksjoner, begrensninger på hvor mye penger … Les mer

Hva er kapitalisme: varianter, historie, fordeler og ulemper, sosialisme

– Hva er kapitalisme? -Kapitalismens varianter -Kapitalismens historie -Fordeler og ulemper med kapitalismen -Sosialisme Hva er kapitalisme med enkle ord? I et kapitalistisk økonomisk system er produksjonsmidlene privateid og drevet for profitt. Dette profittmotivet driver virksomheter til å produsere varer og tjenester som folk er villige og i stand til å betale for. Det frie … Les mer

Staple Thesis Definition

Hovedoppgaven er en teori om økonomisk utvikling som understreker rollen til primærvarer i dannelsen av rikdom. Teorien antyder at land som er utstyrt med rikelige naturressurser (f.eks. olje, mineraler, tømmer, etc.) er mer sannsynlig å oppleve økonomisk vekst enn de uten slike ressurser. Hovedoppgaven ble først foreslått av den kanadiske økonomihistorikeren Harold Innis på 1940-tallet. … Les mer

Grexit

Begrepet «Grexit» er et sammendrag av ordene «gresk» og «exit», og refererer til den potensielle utmeldingen av Hellas fra Den europeiske union (EU). Begrepet har blitt brukt siden tidlig på 2010-tallet, i kjølvannet av den greske statsgjeldskrisen, for å beskrive muligheten for at Hellas kan bli tvunget til å forlate eurosonen (gruppen av EU-land som … Les mer

Hvordan handelsliberalisering fungerer: definisjon og eksempel

Handelsliberalisering: hva det er, hvordan det fungerer og ett eksempel Hvilke endringer førte liberalisering til i landet? Liberalisering brakte en rekke endringer i landet, inkludert økt økonomisk frihet, mer åpen politisk konkurranse og flere individuelle rettigheter. Liberalisering resulterte også i økt sosial mobilitet og et mer mangfoldig samfunn. Hva er liberalisering og eksempel? Liberalisering er … Les mer

Hva er et hedgefond?

Eksempler, typer og strategier. Hva er et hedgefond? Et hedgefond er en type investeringsfond som samler kapital fra investorer for å investere i en rekke eiendeler, med mål om å oppnå absolutt eller relativ avkastning. Hvilken sikringsstrategi er best? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, ettersom den beste sikringsstrategien for en bestemt … Les mer

FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL)

FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL) er et multilateralt organ som er ansvarlig for å fremme rettsstaten i internasjonal handel. Den ble opprettet av FNs generalforsamling i 1966 og dens mandat er å «fremme den progressive foreningen av internasjonal handelslov». UNCITRAL har spilt en ledende rolle i kodifiseringen og den progressive utviklingen av internasjonal handelslov, … Les mer

Hva er et monopol?

Hva er de forskjellige typene monopol? Hvordan reguleres monopolene? Hvilken innvirkning har monopol på markedene? Hva er et monopol? Hva er de forskjellige typene monopol? Hvordan reguleres monopolene? Hva er effekten av monopol på markedene? Hva er statlig monopol? Et statlig monopol er en situasjon der et enkelt selskap eller enhet har fått eksklusive rettigheter … Les mer