Hva er forsyningskjeden?

Begrepet forsyningskjede refererer til alle trinnene som tar del i utarbeidelse og distribusjon av et produkt for salg. Denne prosessen handler om å koordinere og planlegge de forskjellige oppgavene som skal oppfylles for å søke, skaffe og transformere forskjellige artikler med det formål å ta dem til markedet og nå så mange forbrukere som mulig. … Les mer

Hva er inntekts effekten?

Endringen som mengden som forbrukes av en god opplevelse på grunn av prisendring, kalles total effekten. Innenfor den totale effekten finner vi to typer effekter. Han substitusjons effekt og inntekts effekten, også kjent som inntekts effekten. Sistnevnte brukes til å definere konsekvensene som variasjonen i kjøpekraft medfører for etterspørselen etter et produkt. Inntekts effekten er … Les mer

Hva er BCG Matrix?

BCG Matrix eller Boston Consulting Group Matrix er en vekst matrise som tjener til å kjenne produktportefølje av et bestemt selskap og dets levedyktighet económica. BCG matrisen ble utviklet av Boston Consulting Group (BCG) på 70-tallet, og prøver å analysere produktene / tjenestene til et selskap basert på: Markedsveksten: den varierer i henhold til attraktiviteten … Les mer