Hva er åpne markedsoperasjoner (OMO)?

Åpne markedsoperasjoner (OMO) refererer til kjøp og salg av statspapirer i det åpne markedet av Federal Reserve. Federal Reserve bruker OMO-er for å påvirke tilførselen av reservebalanser i banksystemet og dermed påvirke federal funds-renten og andre kortsiktige renter. OMOer utføres av Federal Reserve Bank of New Yorks Trading Desk, som utfører transaksjoner på vegne av … Les mer

Lær om budsjettoverskudd

Et budsjettoverskudd er når statens inntekter overstiger utgiftene. Overskuddet brukes til å betale ned statsgjelden eller til å finansiere andre statlige tiltak. Statens inntekter kommer fra skatter, avgifter og andre kilder. Utgiftene går til ting som forsvar, utdanning og infrastruktur. Når statens inntekter er større enn utgiftene, sies det å ha et budsjettoverskudd. Budsjettoverskuddet kan … Les mer

Lær om Euro Medium Term Notes (EMTN)

EMTN-er er Euro Medium Term Notes, en type gjeldsinstrument som er utstedt av en låntaker i euro-valutaen. Låntakeren lover å betale tilbake hovedstolen på lånet, pluss renter, over en bestemt tidsperiode. EMTN-er brukes vanligvis av store låntakere, som selskaper eller myndigheter, for å skaffe kapital i euromarkedet. Ved å utstede gjeld i euro-valutaen, kan låntakere … Les mer

Hva er et finanspolitisk underskudd?

Et finanspolitisk underskudd oppstår når statens totale utgifter overstiger inntektene den samler inn fra skatter og andre kilder. Dette underskuddet må finansieres med låneopptak, noe som fører til en økning i statsgjelden. Et finanspolitisk underskudd blir ofte sett på som en dårlig ting, fordi det betyr at staten låner penger som den til slutt må … Les mer

Hva er et spesialinntektsfond?

Et særskilt inntektsfond er et statlig fond som brukes til å finansiere bestemte aktiviteter eller programmer. Pengene i fondet kan kun brukes til det formålet de er tiltenkt og kan ikke brukes til andre formål. Spesielle inntektsmidler støttes vanligvis av dedikerte inntektskilder, som skatter, brukeravgifter eller øremerkede føderale midler. Hva er noen likheter mellom et … Les mer

Offentlig-private partnerskap (OPS): hva de er, hvordan de fungerer og eksempler

OPS: Definisjon, hvordan de fungerer og eksempler Hvor mange typer OPP finnes det? Det er fire typer OPS: 1. Offentlig-private partnerskap for infrastruktur 2. Offentlig-private partnerskap for sosiale tjenester 3. Offentlig-private partnerskap for økonomisk utvikling 4 Offentlig-private partnerskap for nasjonal sikkerhet Hvordan bygger du effektive offentlige/private partnerskap? Det finnes ikke noe entydig svar på dette … Les mer

Netto låntaker Definisjon

En nettolåntaker er en stat eller enhet som bruker mer penger enn den tar inn over en periode. Begrepet brukes vanligvis i referanse til suverene nasjoner, men kan også gjelde for selskaper, husholdninger eller enkeltpersoner. En stat som er nettolåntaker må finansiere underskuddene sine ved å utstede gjeld, som kan ha form av obligasjoner, veksler … Les mer

Hva er offentlig sektors nettolån?

Offentlig sektors nettolån er det totale beløpet som staten låner fra offentlig sektor i en gitt tidsperiode. Dette inkluderer penger som er lånt fra andre offentlige etater, samt penger som er lånt fra privat sektor. Fører låneopptak til inflasjon? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet. Selv om det er sant at statlige … Les mer

Hva er svinetønnepolitikk?

Svinekjøtttønnepolitikk er bruken av offentlige utgifter til fordel for en bestemt valgkrets, vanligvis i form av øremerkede utgifter til kjæledyrprosjekter. Begrepet «svinetønne» kommer fra den gamle praksisen med å distribuere fat med salt svinekjøtt til bestanddeler som en måte å vinne deres støtte. I moderne politikk har svinetønneutgifter typisk form av øremerker, som er linjeposter … Les mer

Business to Government (B2G) Definisjon

Begrepet «business to government» (B2G) refererer til prosessen der virksomheter leverer varer eller tjenester til offentlige etater. Dette inkluderer aktiviteter som anskaffelser, kontrahering og tilskudd. Staten bruker penger på en rekke varer og tjenester fra bedrifter i alle størrelser. I USA bruker den føderale regjeringen mer enn 3 billioner dollar per år, og statlige og … Les mer