Hjem > H > Hvor Mye Er 40% Stilling?

Hvor mye er 40% stilling?

Med en 40 prosent jobb, vil du jobbe 2 dager med 8 timer pr. dag som vil si at du må jobbe 16 timer i snitt i uka. Noen uker vil det sikkert være mer, mens andre uker mindre avhengig av behovet. Hvis du jobber 5 timer to kvelder i uka så er det 10 timer.

Les mer

Hvor mange timer er 50 prosent stilling i måneden?

For eksempel: En 50 prosent stilling beregnes til 18,75 timer i uken, uansett om fulltid avviker fra 37,5 timer i uken. Er det lov å jobbe mer enn 100 prosent? Jobber du mer enn 100 prosent stilling, skal det overskytende regnes som overtid og kompenseres med minimum 40 prosent. (Se Arbeidsmiljøloven § 10-6).

Hvor mange timer i måneden er 100%?

100% er 162.5 timer i mnd. Ta dette i betraktning, når har man krav på 35 5 timers uke? Ansatte med arbeid minst hver 3. søndag kommer inn under bestemmelsen om 35,5 t/u.

Ta dette i betraktning, hvor mange timer er deltidsjobb?

Deltidsarbeid er arbeidsforhold hvor den ansatte arbeider med kortere arbeidstid enn det som ellers er vanlig i bedriften eller yrket. I norsk statistikk regnes deltid som 1–36 timer ukentlig arbeidstid, med unntak av personer med arbeidstid 32–36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Hvor mye utgjør 5 stilling? 20% er en hel dag - 7,5/8t. så 10% ca 4t og 5% ca 2t.

Hvem har rett på ekstravakter?

Deltidsansatte må derfor ha fortrinnsrett til ekstraarbeid foran tilkallingshjelper og andre former for midlertidig ansatte. En utstrakt bruk av eksterne ekstravakter vil videre uthule deltidsansattes fortrinnsrett etter loven og vil også være en omgåelse av deltidsansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven § 14-4a. Angående dette, hvor mye kan du tjene på 50% stilling? 14675 kr (brutto).

Hvor mange dager er en 50 stilling?

en 50 prosent stilling, skal en føre 50 prosent av 37,5 timer, dvs. 18,75 timer per uke. Dette gjelder selv om en eksempelvis har en avtalt normalarbeidstid på 40 eller 35 timer per uke.

By Moore Muzquiz

Hvor mange timer i en måned? :: Er 23 et primtall?
Nyttige lenker