Hjem > H > Hvordan Beregner Man Feriepenger?

Hvordan beregner man feriepenger?

Hvordan beregnes feriepenger egentlig? Kort forklart: De fleste av oss har fem uker ferie i året, der feriepengene skal utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Det er feriepengene vi skal leve av i disse fem ukene. Dersom man har fem uker ferie, så må man også trekkes for fem uker ferie når feriepengene utbetales.

Les mer

Kan man dele opp den 6 ferieuka?

Du har mulighet til å dele opp ekstraferien, men du kan bare kreve fri så mange arbeidsdager som du normalt har i løpet av en uke. Dessuten, kan arbeidsgiver nekte deg å overføre ferie? Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut restferien og nekte deg å overføre feriedagene? - Ja, som hovedregel. Arbeidsgiver både kan og skal sørge for at arbeidstaker avvikler ferie hvert ferieår.

Folk spør også kan man dele opp ferien?

Kan jeg dele opp ferien som jeg vil? Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom du tar ferie i en uke der din vanlige arbeidstid er tre dager, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager. Så hvorfor får man ferietrekk? Av tekniske og praktiske grunner gjøres det ved å trekke beløpet fra feriepengene. Det gjør også at vi får full lønn de 11 månedene vi ikke får feriepenger, fortsetter hun. Dette trekket i feriepengene er det kompensert for når det gjelder opptjeningen av feriepenger.

Hvorfor får jeg Ferietrekk?

Gjelder når du avregner alle feriepengene i én måned, uavhengig av når ferie faktisk tas ut. De fleste arbeidsgivere som utbetaler fastlønn/månedslønn, avregner feriepenger på denne måten. Samtidig med at feriepengene utbetales skal du da trekke i lønn for ferie. Hva er redusert Ferietrekk? Reduksjon av ferietrekk

Arbeidstakere som ikke har vært i fullt arbeid opptjeningsåret, kan motsette seg avvikling av ferie fordi feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet du vil ha i ferien. Årsaker til at ansatte har manglende opptjening av feriepenger, er for eksempel at de: kommer rett fra skolebenken.

Og et annet spørsmål, hva regnes feriepengegrunnlaget av?

Feriepengegrunnlaget. Feriepengene beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret. Det er i utgangspunktet godtgjørelser for arbeid (arbeidsvederlag) som skal være med i beregningen. Bonus og provisjonsbasert lønn, som avhenger av personlig arbeidsinnsats, skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger. Når trekkes lønn for ferie? Lønnen blir trukket for ferie i måneden etter at ferien er avviklet.

Hva skjer med ubrukt ferie?

Hvis du ikke har brukt opp alle feriedagene du har tilgang på, kan du overføre dem til neste år. Hvor mange dager du kan overføre, varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Noen arbeidsgivere har også bestemmelser om hvor mange dager av ferien du kan ta med deg inn i det nye året.

By Hephzipah

Når kan man ta den 6 ferieuka? :: Hvordan regne ut feriedager?
Nyttige lenker