Hva er organisasjonskultur?

Begrepet organisasjonskultur er knyttet til ideen innen organisasjons- og ledelse studier som beskriver troen, verdiene, psykologien og holdningene, både kulturelle og personlige, til en enhet. En annen mer fullstendig definisjon av organisasjonskultur kan være det spesifikke settet med verdier og normer som deles av de forskjellige medlemmene av en organisasjon og som styrer måten å … Les mer