Hjem > H > Hvor Mye Kan Jeg Tjene I Tillegg Til Afp?

Hvor mye kan jeg tjene i tillegg til AFP?

Hvis du oppgir at du ikke skal tjene noe, vil du kunne tjene inntil 15.000 kroner uten at det får betydning for AFP-beløpet. Hvis du oppgir at du vil tjene 50.000 kroner (da blir AFP-beløpet redusert), kan du tjene inntil 65.000 kroner uten at AFP-beløpet blir ytterligere redusert.

Les mer

Dessuten, kan man kombinere uføretrygd og afp?

Det er ikke mulig å kombinere uføretrygd og AFP. Hvis du mottar uføretrygd og ønsker å søke om AFP, må du si fra deg uføretrygden før fylte 62 år. Uføretrygd kan ikke kombineres med AFP. Hvis du mottar, eller har mottatt, uføretrygd fra NAV (helt eller delvis) etter du har fylt 62 år, kan du ikke få AFP. Hvor mye koster AFP for bedriften? Bedriftene betaler en årlig premie til Fellesordningen for AFP. Denne premien fastsettes med utgangspunkt i de ansattes lønn. Til og med 2021 utgjør premien 2,5 prosent av utbetalt inntekt mellom 1 og 7,1 G per ansatt.

Har lærere AFP?

AFP er en pensjonsordning for offentlig ansatte mellom 62 og 67 år. Du kan ikke ta ut AFP i tillegg hvis du velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år. Avtalefestet pensjon i offentlig sektor skal ikke levealderjusteres. Når lønner det seg å gå av med pensjon? Uttak fra 62 år kan alt annet likt bli lønnsomt dersom rentenivået kommer opp mot 5–6 prosent eller høyere. Gevinsten av å vente med pensjonsuttaket blir høyere jo høyere pensjon man har opptjent.

Følgelig, kommer afp i tillegg til pensjon?

AFP i privat sektor legges til alderspensjonen når det vurderes om du har nok opptjening til å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år. Angående dette, hva innebærer alderspensjon? Hva er alderspensjon? Alderspensjon består av tre deler: alderspensjon fra folketrygden, privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv. Statens pensjonskasse er din offentlige tjenestepensjon. Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist.

I forhold til dette, hva er innskuddsbasert pensjon?

En innskuddsbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der årlig premie er fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonen vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av de innbetalte pensjonspremiene. Dessuten, hvor lenge betales afp? Det er ikke mulig å svare helt generelt på dette spørsmålet. AFP blir normalt betalt ut i 70 år, men dette kan variere med enkelte stønader.

I forhold til dette, hvordan søke om slitertillegg?

Tviler på at jeg vil få det, men det er jo verdt å prøve.
Keld


Antall Innlegg : 26
Join date : 12.02.2010
2612.02.2010
Tema: Re: Slitertillegg Tirs Feb 16, 2010 10:24 pm Tema: Re: SlitertilleggTirs Feb 16, 2010 10:24 pm Det finnes en form for slitertillegg i forhold til fravær, men det er ikke godt nok.
Tvert imot er det slik at hvis du har jobbet på et kjempefirma som har gitt deg en slags skade, kan du bli kastet ut, fordi man ikke kan ha gamle skadde folk i bedriftene.
Det er for dyrt for bedriftene.
Så det er i hovedsak fattige og syke peple som har behov for dagpenger og skattefrie hvis det skulle bli sykt, slik det er nå.
Jeg syns det er helt håpløst, og det går kun en vei, og det er om vi skal få hjelp eller ei.
Dagpenger og slikt er en slags skattefri inntekt.
Det er bare at det er lovlig, når det er slik at man har plikt til å skaffe seg arbeid.
Det er menneskelige behov dette dreier seg om.
Jeg har

By Lesley

Hvor kan jeg betale med Apple Pay i Norge? :: Når mister man AFP?
Nyttige lenker