Hva er Management buy-in (MBI)

Det kan skje at gjennom en persons liv Selskapet, finner den ledelsesproblemer eller å kunne løse problemene. Dette kan løses på mange måter, en av dem er gjennom ledelsesinnkjøp. Management buy-in (MBI) er operasjonen der et team av ledere utenfor selskapet kommer inn i sitt maktorgan for å analysere, observere og se hva som kan … Les mer

Kategorier L

Definisjon av brukervennlighet

Bruksretten er en reell rettighet som gir muligheten til å nyte eiendommen til en annen person, brukerretten, selv om han ikke har eiendommen. I denne forstand har du rett til å nyte det gode og få fruktene av det, både i natur og økonomisk. Blant bruksegenskapene kjennetegner vi at det er en overførbar og midlertidig … Les mer

Kategorier B

Hva er syklisk arbeidsledighet?

Syklisk arbeidsledighet er det arbeidsledighet som stammer fra svingninger i økonomisk aktivitet i et gitt land. Dette betyr at de forskjellige økonomiske syklusene som en økonomi går gjennom (for eksempel krise, resesjon, utvidelsesfaser osv.) øker eller reduserer arbeidsledighet. Årsaker til syklisk arbeidsledighet Blant de hyppigste årsakene til syklisk arbeidsledighet (som, som vi vet, kan være … Les mer

Kategorier A

Hva er møbelverdi?

I henhold til art. 3 i LMV (Aksjelov), er de overførbare verdipapirene verdipapirer som utstedes i massevis og som er fritt forhandlet, og som gir innehaveren rett til å delta i utstederens kapital, kapital eller fortjeneste, kreditt, patrimoniale, eiendomsrett; med egenskaper som kan eller ikke kan være homogene i forhold til de makter (rettigheter) de … Les mer

Kategorier V

Hva er cybersikkerhet?

Informasjon om brukerdata er et tema som er oppdatert på grunn av viktigheten som er gitt de siste årene. Så mye at lover som LOPD eller andre som sikrer brukersikkerhet er endret slik at dette området forbedres. Spesielt henviser cybersikkerhet eller internetsikkerhet til sett med teknikker eller prosedyrer som sikrer sikkerheten til brukere som deler … Les mer

Kategorier c

Hva er panteretten?

Begrepet skatt brukes vanligvis i den økonomiske sfæren, der den brukes med flere betydninger. Hovedsakelig er en panterett en type byrde, begrensning eller forpliktelse som er etablert på en god eller økonomisk transaksjon. Ordet avgift brukes i skatteområdet basert på artikkel 55 og følgende i den alminnelige skatteloven av 17. desember 2003. I denne forstand … Les mer

Kategorier E

Hva er en tenketank?

De siste årene er det stadig mer vanlig å høre om tenketanker. Dette er tverrfaglige institusjoner, organisasjoner eller ekspertgrupper som søker å studere et bestemt tema (det være seg et politisk, økonomisk, sosialt eller vitenskapelig problem) og gir ideer eller råd. For å respektere den bokstavelige betydningen på engelsk ("tanketank") har tenketanker som sin funksjon … Les mer

Kategorier T

Hva er Bayes teorem?

Når det gjelder sannsynlighet, refererer Bayes 'teorem til informasjonen som brukes til å vite hva den betingede sannsynligheten for en hendelse er. Dette Bayes Theorem-konseptet ble utviklet av matematikeren Thomas Bayes. Hans intensjon var å bestemme sannsynligheten for en hendelse i forhold til sannsynligheten for en annen hendelse. Hvordan er formelen til Bayes 'teorem? Når … Les mer

Kategorier T

Hva er en distribusjonskanal?

En distribusjonskanal er ruten som følges av et produkt til det når sitt endelige mål. Begrepet distribusjonskanal forstås således som prosessen som omfatter et produkt fra utgangspunktet til sluttpunktet. Det vil si fra det tidspunktet den sendes av produsenten til den blir mottatt av forbrukeren, ikke uten å glemme mellommennene den går gjennom. Av denne … Les mer

Kategorier D

Hva er ERM?

ERM (Enterprise risk management) eller forretningsrisikostyring er verktøyene eller metodene som noen organisasjoner har for å prøve å håndtere risikoen de er involvert i, mens de prøver å oppnå mål som ble reist. Disse verktøyene prøver å forutse hva som skal skje, å forutse hendelser. Noen av disse hendelsene er avgjørende for å oppnå organisasjonens … Les mer

Kategorier E