Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Herfindahl-Hirschman-indeksen (HHI) er et mål på markedskonsentrasjon. Det beregnes ved å summere kvadratene av markedsandelen til hvert firma i markedet. HHI varierer fra 0 til 1, hvor 0 indikerer perfekt konkurranse og 1 indikerer et monopol. HHI kan brukes til å vurdere om et marked er konkurransedyktig eller ikke. Et marked med høy HHI (nær … Les mer

Definisjon av bud-til-dekningsforhold

Bud-til-dekningsforholdet er et mål på etterspørselen i primærmarkedet for nye gjeldsutstedelser. Den beregnes ved å dividere det totale antall innkomne bud med antall tilbudte obligasjoner. En høy andel indikerer sterk etterspørsel etter emisjonen, mens en lav andel indikerer svak etterspørsel. Bud-til-dekningsforholdet er et nyttig verktøy for å måle investoretterspørselen etter en ny gjeldsutstedelse. Et høyt … Les mer

Kapitaliseringsforhold

Kapitaliseringsforhold er finansielle nøkkeltall som brukes til å måle et selskaps kapitalstruktur. De tre vanligste kapitaliseringsgradene er gjeld-til-egenkapital-forholdet, gjeld-til-aktiva-forhold og egenkapital-til-aktiva-forhold. Gjeld-til-egenkapital-forholdet måler forholdet mellom et selskaps gjeld og egenkapital. Dette forholdet brukes til å bestemme den økonomiske risikoen til et selskap. En høy gjeld i forhold til egenkapital indikerer at et selskap er svært … Les mer

Goodwill (regnskap): dens natur, hvordan det fungerer og hvordan man beregner

. Hva er goodwill (regnskap)? Hvordan fungerer goodwill (regnskap)? Hvordan beregne goodwill (regnskap) Hva er goodwill i regnskapsformelen? Goodwill i regnskap er en immateriell eiendel som representerer verdien av et selskaps omdømme og kundebase. Goodwillkontoen er en balansekonto som brukes til å registrere verdien av et selskaps immaterielle eiendeler. Goodwill avskrives ikke, men vurderes årlig … Les mer

Forward Price-To-Earnings (Forward P/E Metrikk) Definisjon

Forward-pris-til-inntektsforholdet (forward P/E) er en verdivurdering for å bestemme den relative attraktiviteten til en aksje. Forward P/E-forholdet beregnes ved å bruke selskapets gjeldende aksjekurs og dets resultatprognose for de neste 12 månedene. Fremover P/E-forholdet brukes ofte av investorer som en måte å sammenligne ulike aksjer på. Et høyere P/E-forhold indikerer at en aksje er dyrere … Les mer

Kontantstrøm-til-gjeld-forhold

Kontantstrøm-til-gjeld-forholdet er en finansiell beregning som brukes til å vurdere et selskaps evne til å betale tilbake gjelden. Dette forholdet beregnes ved å dele et selskaps kontantstrøm fra driften med dets totale gjeld. Jo høyere forholdet er, desto bedre er et selskap i stand til å betale tilbake gjelden sin. Dette forholdet er viktig for … Les mer

Kontantstrøm etter skatt (CFAT)

CFAT står for Cash Flow After Taxes. Dette er et mål på en bedrifts kontantstrøm som tar hensyn til effekten av skatter. Det beregnes ved å trekke skatter fra et selskaps driftskontantstrøm. Denne beregningen er nyttig for å evaluere et selskaps evne til å generere kontantstrøm etter å ha betalt skatt. Hvorfor er det viktig … Les mer

Valutaforhold

Et bytteforhold er antall aksjer i ett selskaps aksjer som kan byttes mot et annet selskaps aksjer. Utvekslingsforhold brukes til å bestemme verdien av et selskaps aksjer og for å hjelpe med å sette prisen på en aksje når den først blir tilbudt til publikum. Hva er en krage i M&A? En krage er en … Les mer