Resolution Trust Corporation (RTC)

The Resolution Trust Corporation (RTC) var en statlig sponset enhet opprettet på begynnelsen av 1990-tallet for å overta eiendelene til mislykkede spare- og låneforeninger. RTC ble avviklet på slutten av 1990-tallet, og dens gjenværende eiendeler ble overført til Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Hva er RPP-betaling? RPP-betaling er en betaling gjort av en person til … Les mer

Hva er den tegnede kapitalen?

Den tegnede kapitalen er settet med handlinger som er anskaffet av forrige aksjonærer eller av en person som har deltatt i utstedelse av aksjer. Begrepet tegnet kapital refererer til verdien av alle ervervede aksjer, uavhengig av om de er betalt eller ikke, men som har aksjonærens forpliktelse. Denne tegnede kapitalen er den som investeres når … Les mer

Kategorier T