Hva er den tegnede kapitalen?

Den tegnede kapitalen er settet med handlinger som er anskaffet av forrige aksjonærer eller av en person som har deltatt i utstedelse av aksjer. Begrepet tegnet kapital refererer til verdien av alle ervervede aksjer, uavhengig av om de er betalt eller ikke, men som har aksjonærens forpliktelse. Denne tegnede kapitalen er den som investeres når … Les mer