Hva alle bør vite om tillitsbedrifter

Et trustselskap er et firma som spesialiserer seg på administrasjon av truster. Trust-selskaper er vanligvis chartret av statlige myndigheter og regulert av statlige bankkommisjonærer. De kan også være underlagt føderal regulering av kontoret til kontrolløren av valutaen. Den primære funksjonen til et trustselskap er å forvalte eiendelene til en trust. Dette inkluderer investeringsforvaltning, aktivabeskyttelse og … Les mer

Revisjon: Dens betydning i finans og regnskap, tre hovedtyper

Hva er en revisjon? En revisjon er en undersøkelse av en organisasjons regnskap og tilhørende opplysninger. Formålet med en revisjon er å gi sikkerhet for at årsregnskapet er uten vesentlig feilinformasjon og er en rettvisende representasjon av organisasjonens økonomiske stilling. Det er tre hovedtyper av revisjoner: finansiell, operasjonell og overholdelse. Finansielle revisjoner er den vanligste … Les mer

Elektroniske sjekker: Det grunnleggende

Elektroniske sjekker: Grunnleggende Hva kalles forretningssjekker? Det finnes mange typer forretningssjekker, men de vanligste kalles «forretningssjekker» eller «leverandørsjekker». Disse sjekkene brukes til å betale for varer og tjenester kjøpt av virksomheten. Hva er forskjellen mellom eCheck og ACH? En eCheck er en elektronisk versjon av en papirsjekk. En ACH er et elektronisk nettverk som brukes … Les mer

Kunnskapsorgan (BOK)

CFA Institute definerer kunnskapsgrunnlaget (BOK) som «settet med emner som er testet på CFA-programeksamenen.» CFA Institute Standards of Practice Handbook bruker også begrepet «body of knowledge» for å referere til kroppen av etiske og profesjonelle standarder som CFA Institute-medlemmer forventes å kjenne til og følge. Kan jeg fullføre CFA om 2 år? Svaret er teknisk … Les mer

Kategorier CFA

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) var en multilateral avtale som regulerte internasjonal handel. Avtalen ble opprettet i 1947 og varte til 1994, da den ble erstattet av Verdens handelsorganisasjon (WTO). GATTs hovedformål var å redusere handelshindringer, som toll og andre restriksjoner. Avtalen hadde også som mål å fremme rettferdig konkurranse og å beskytte … Les mer

Hva er et kredittkort?

Kredittkort er plastkort som består av en magnetstripe eller en mikrochip, og som utgjør en form for finansiering som gjør det mulig for kortinnehavere å betale for produkter eller tjenester uten behov for kontanter eller sjekker. De kan utstedes av en bank eller finansiell enhet, en butikk eller en tjenesteleverandør og har muligheten til å … Les mer

Kategorier K