Hva er en frigitt handling?

Utgitte aksjer i regnskap er et konsept som brukes til å definere aksjene handlinger som mottas uten å måtte foreta noen betaling, eller en delvis betaling, fordi selskapets egenkapital og reserver brukes som kompensasjon for disse handlingene. Dette skjer når kapitalforhøyelser gjennomføres og antall aksjer i selskapet økes. Selskapet. Typer aksjer frigitt Fullstendig utgitt: Også … Les mer

Kategorier H

Hva er handelskontoen?

Driftskontoen er et regnskapskonsept som refererer til det totale overskudd eller tap oppnådd av et selskap, med tanke på inntektene og utgiftene det har forårsaket av sin normale aktivitet i den aktuelle perioden. Struktur av driftskontoen I driftskontoen er det to store blokker som gjør det mulig å oppnå resultatet. Det skal bemerkes at den … Les mer

Kategorier H

Hva er en handling?

En aksje er en del av den totale kapitalen et selskap er delt i. Hver institusjon består av et visst antall aksjer som skal fordeles mellom partnerne. Og hver av disse handlingene kan overføres fritt mellom sine aksjonærer. Derfor gir den virkelige betydningen av en handling opphav til en investering som på en eller annen … Les mer

Kategorier H

Hva er hovedboken?

Begrepet hovedbok refererer til posten som samler regnskapsdataene som er en del av daglig bok. Mellom hovedbok og journal blir regnskapet balansert og statusen registrert. Hovedbokens funksjonalitet er å holde rede på inntekter og utgifter eller tap som et selskap har registrert. Med motorsykkel er selskapene fullstendig forpliktet til å overholde hovedboken for å samle … Les mer

Kategorier H

Hva er hjerneskriving?

Hjerneskriving er en teknikk som er veldig lik Brainstorming, med den forskjellen at det gjøres på papir. Ideen er den samme som i denne teknikken: En gruppe mennesker samles i et felles rom der det foreslås et problem som deltakerne må løse sammen. For å løse problemet, må hver deltaker gi sin mening basert på … Les mer

Kategorier H

Hva er en KPI?

KPI er forkortelsen for Key Performance Indicators, som oversatt til spansk kan være viktige ytelsesindikatorer. KPI-indikatorer brukes til å kvantifisere resultatene av en bestemt strategi eller handling i henhold til fastsatte mål. Gjennom dette systemet er det mulig å måle suksessen til handlingene. KPI i markedsføring I online markedsføring er begrepet KPI viktig, siden det … Les mer

Kategorier H

Hva er innløselige aksjer?

Innløselige aksjer er en type handlinger De skiller seg fra de vanlige ved at de ikke har en permanent karakter, men har en definert tidsgrense. Dette betyr at et selskap kan selge aksjer i en periode og få dem tilbake senere. Las selskaper De utfører denne typen salg av aksjer for å oppnå likviditet og … Les mer

Kategorier H

Hva er headhunting?

Hodejakt er teknikken som brukes av headhunter (eller "headhunter"). Det handler om å lete etter informasjon om en persons arbeidsprofil uten deres aktive deltakelse, for til slutt å innlemme den som profesjonell i et selskap eller prosjekt. Denne teknikken blir mer og mer vanlig, spesielt i selskaper der det er behov for en veldig spesifikk … Les mer

Kategorier H

Hva er handelsmarkedsføring?

Hvem sa at det ikke er mulig i markedsføringsverdenen? Konseptet med handelsmarkedsføring er ikke veldig langt fra denne virkeligheten, da det vanligvis er et av de viktigste punktene innen denne vitenskapen. Handelsmarkedsføring er settet med teknikker og strategier som tar sikte på å gjøre et salgssted så attraktivt som mulig for sine kunder. Hovedformålet med … Les mer

Kategorier H

Hva er en andel uten stemmerett?

Ikke-stemmeberettigede aksjer er en type acción som begrenser abonnenten til deltakelse i ledelsen av Selskapet, siden de ikke har stemmerett på selskapets generalforsamlinger, og de kan heller ikke utfordre noen avtale som selskapet har nådd. Imidlertid abonnenten av aksjene uten stemmerett, kan du nyte alle de økonomiske fordelene som aksjen har, for eksempel innkreving av … Les mer

Kategorier H