Hva er en handling?

En aksje er en del av den totale kapitalen et selskap er delt i. Hver institusjon består av et visst antall aksjer som skal fordeles mellom partnerne. Og hver av disse handlingene kan overføres fritt mellom sine aksjonærer. Derfor gir den virkelige betydningen av en handling opphav til en investering som på en eller annen måte definerer hvordan aksjen er sammensatt. sosial kapital av et selskap.

Typer handlinger

Det er flere typer handlinger som utgjør virksomheten, men blant dem fremhever vi følgende:

  • Felles andel eller ordinær andel. Aksjonærer deltar ganske enkelt i selskapet i forhold til utbytte og har rett til å delta på møter.
  • Foretrukket aksje. Det er de som prioriteres til vanlige eller vanlige aksjer. I disse tilfellene er utbyttesatsen både fast og variabel. Derfor har aksjonærer en overlegen rett til overskuddsdeling og beslutningstaking.
  • Egne handlinger. Som navnet antyder, er de de der innehaveren er ingen ringere enn den private institusjonen.
  • Ikke-stemmeberettigede aksjer. I denne typen handlinger har aksjonærer ingen rett til å delta på generalforsamlinger. De kan bare glede seg over innsamlingen av utbytte.

Til slutt er aksjene en del av kontrollstien til en institusjon, gjennom hvilken aksjonærene, gjennom administrative og økonomiske styrer, definerer selskapets handlinger i beslutningsprosesser.

Resultat per aksje kalkulator (EPS)