Hva er nullhypotesen?

Nullhypotesekonseptet begynte å bli brukt i de første landbruks- og medisinske anvendelsene av statistikk, og er ansvarlig for å komme med uttalelser om en bestemt parameter i befolkningen. Hva betyr dette? At nullhypotesen er en påstand som aldri blir avvist … med mindre dataene fra prøven som brukes viser noe annet. Derfor, hvis resultatene av … Les mer

Kategorier H