Valør Definisjon

Et valør er en verdienhet for en valuta, vanligvis brukt til bank og handel. Valutabetegnelser blir vanligvis referert til som enheter, med en seddel med én enhet som den vanligste. Siden ISO 4217 valutakoder viser de ulike valutaenhetene som brukes rundt om i verden. Hva menes med kirkesamfunnsformidling? I valutahandel er pålydende formidling prosessen med … Les mer

Hva er en handling?

En aksje er en del av den totale kapitalen et selskap er delt i. Hver institusjon består av et visst antall aksjer som skal fordeles mellom partnerne. Og hver av disse handlingene kan overføres fritt mellom sine aksjonærer. Derfor gir den virkelige betydningen av en handling opphav til en investering som på en eller annen … Les mer

Kategorier H