Hva er innløselige aksjer?

Innløselige aksjer er en type handlinger De skiller seg fra de vanlige ved at de ikke har en permanent karakter, men har en definert tidsgrense. Dette betyr at et selskap kan selge aksjer i en periode og få dem tilbake senere.

Las selskaper De utfører denne typen salg av aksjer for å oppnå likviditet og finansiering for sin forretningsaktivitet til bestemte tidspunkter. Når aksjene er utstedt, avtales innløsningsvilkårene. Disse typer aksjer må betales fullstendig på utstedelsestidspunktet.

Innløselige aksjer kan være avskriveav to grunner:

  • På grunn av slutten av innløsningsperioden: Hvis en utsteder av aksjer har rett til innløsning, vil de ikke kunne få disse aksjene igjen før etter 3 år.
  • På forespørsel fra en av partene med rett til å kreve innløsning av aksjene: innløsningen kan kreves av aksjonærene som kjøpte de innløselige aksjene, av selskapet som utsteder aksjene, eller av begge.