Undersysselsettingslikevekt

Begrepet «undersysselsettingslikevekt» refererer til en situasjon der det ikke er nok jobber tilgjengelig for alle arbeiderne som ønsker å jobbe. Dette kan skje av en rekke årsaker, men en av de vanligste er at det ikke er nok bedrifter som er villige til å ansette arbeidere. Dette kan skyldes en rekke faktorer, blant annet manglende … Les mer

Kaskadeskatt

En kaskadeskatt er en skatt som pålegges hvert påfølgende trinn i produksjonen eller salget av en vare eller tjeneste. Avgiften pålegges vanligvis på hvert trinn i forsyningskjeden, og avgiftsbeløpet øker på hvert trinn. Denne typen avgifter kan være svært tyngende for bedrifter, da det kan øke kostnadene for varer og tjenester betydelig. Hva mener du … Les mer

Hva er en hvit etikett?

Den hvite etiketten katalogiserer linjen med generiske produkter produsert av en distributør (som vanligvis er et supermarked), som selger til sluttkunder under navnet eller merkevaren. Privatmerket er få anerkjente produkter, med emballasje og enkel design. En annen av hovedegenskapene til denne typen produkter er at prisen og kvaliteten på produktene er mye lavere enn resten … Les mer

Kategorier H