Hva er hjerneskriving?

Hjerneskriving er en teknikk som er veldig lik Brainstorming, med den forskjellen at det gjøres på papir. Ideen er den samme som i denne teknikken: En gruppe mennesker samles i et felles rom der det foreslås et problem som deltakerne må løse sammen.

For å løse problemet, må hver deltaker gi sin mening basert på ideer som de vil skrive på små papirer (eller på et enkelt papir, i en liste) på en slik måte at de løser problemet. Teknikken kan være nyttig hvis gruppemedlemmer har problemer med å snakke offentlig.

Til å begynne med får gruppemedlemmene tid til å skrive ned alle ideene som kommer til hjernen på et blankt papir (det er ikke nødvendig å legge igjen mye tid, eller må komme med mange ideer om det). Når den gitte perioden er gått og under indikasjon av megleren, vil teammedlemmene skifte roller med ideene notert, enten blande dem sammen eller overføre dem til følgesvennene ved siden av.

Ideene vil bli lest av den som har turen, og det skal skrives nye ideer som er relatert til eller ikke de som denne deltakeren hadde. Etter å ha gjentatt prosessen noen ganger, vil alle ideene som har oppstått leses høyt, og megleren vil fremheve (understreke, sirkle eller skrive ned på en tavle) de som han og gruppen anser som mest relevante.

Megleren må være en upartisk person angående saken som skal diskuteres, samt å vite det veldig godt. Du må unngå konflikter og prøve å løse tvil blant deltakerne.

Til slutt skal det bemerkes at denne teknikken kan gjøres via e-post om nødvendig - for eksempel i selskaper- noe som gjør det lettere for gruppen å ikke delta i rommet av en eller annen grunn ikke nødvendigvis et problem.