Køteori og vitenskapen om å vente i kø

Køteori er den matematiske studien av å vente i kø eller kø. Det er en gren av operasjonsforskning fordi den fokuserer på design og analyse av systemer, for eksempel køer, som leverer tjenester til kunder. Køteori brukes ofte til å forstå, designe og analysere data- og kommunikasjonssystemer. Hovedmålet med køteori er å finne måter å … Les mer

Hva er en handelsbalanse?

Handelsbalansen er settet med import y eksporten utviklet av et land på strengt kommersielle vilkår. Derfor refererer betydningen av handelsbalansen strengt til betalingsvolumet og mengden samlinger som er gjort av det landet. Importen av handelsbalansen vurderer data direkte knyttet til aktiviteten til et land utenfor dets grenser, i utlandet. Eksporten av handelsbalansen er på sin … Les mer

Kategorier H