Hva er en frigitt handling?

Utgitte aksjer i regnskap er et konsept som brukes til å definere aksjene handlinger som mottas uten å måtte foreta noen betaling, eller en delvis betaling, fordi selskapets egenkapital og reserver brukes som kompensasjon for disse handlingene. Dette skjer når kapitalforhøyelser gjennomføres og antall aksjer i selskapet økes. Selskapet.

Typer aksjer frigitt


  • Fullstendig utgitt: Også kjent som 100% utgitte aksjer. Dette skjer når kapitalforhøyelser gjennomføres med Reservasjoner av samfunnet. Denne utvidelsen er helt gratis for aksjonærene i selskapet, siden de ikke trenger å gjøre noen form for refusjon for aksjene.
  • Delvis frigitt: De er aksjer frigitt for betaling, men deler av dem betales med selskapets reserver som øker antall aksjer, og den andre betales av abonnenten som mottar de nye aksjene. I hvert tilfelle bestemmes prosentandelen hvor aksjene frigjøres.