Hva er hovedboken?

Begrepet hovedbok refererer til posten som samler regnskapsdataene som er en del av daglig bok. Mellom hovedbok og journal blir regnskapet balansert og statusen registrert.

Hovedbokens funksjonalitet er å holde rede på inntekter og utgifter eller tap som et selskap har registrert. Med motorsykkel er selskapene fullstendig forpliktet til å overholde hovedboken for å samle inn alle bevegelsene til regnskapet i løpet av en regnskapssyklus eller økonomisk periode.

For å forstå definisjonen av en reskontro er det selvfølgelig viktig å vite forskjellen mellom "kreditt" og "plikt". Det vil si at klassifiseringen av hovedboken er registrert basert på 5 kolonner som er delt. Av disse 5 kolonnene er den første reservert for datoen, den andre for selve konseptet, den tredje for "must", den fjerde for "å gjøre" og den femte og siste for balansen.

Kontroll av utgifter