Hva er en handelsbalanse?

Handelsbalansen er settet med import y eksporten utviklet av et land på strengt kommersielle vilkår. Derfor refererer betydningen av handelsbalansen strengt til betalingsvolumet og mengden samlinger som er gjort av det landet.

Importen av handelsbalansen vurderer data direkte knyttet til aktiviteten til et land utenfor dets grenser, i utlandet. Eksporten av handelsbalansen er på sin side nært knyttet til alt som er produsert og solgt av samme land med sikte på å bli solgt.

På denne måten er balansen i handelsbalansen ingenting annet enn forskjellen mellom eksport og import. I denne operasjonen er det således ikke rom for data relatert til landet når det gjelder tjenester eller kapitaltransaksjoner. For alt dette er det to resultater av handelsbalansen vi finner: superavit og svikter. Vi vil snakke om et gunstig handelsoverskudd eller balanse når eksportvolumet er større enn importen, og vi vil snakke om et negativt handelsunderskudd eller -balanse når eksportvolumet er mindre enn importvolumet.