Hva er CTR?

Betydningen av CTR (Click through rate) er antall klikk en link får sammenlignet med antall visninger. Den beregnes alltid i prosent og består av en beregning som vanligvis brukes til å måle effekten en internettkampanje har hatt, det være seg en webside, et banner eller et bestemt element. Det er nært knyttet til PPC av … Les mer

Kategorier c

Hva er en økonomisk Chiringuito? Definisjon og egenskaper

En økonomisk chiringuito er et selskap som tilbyr sine investeringstjenester ulovlig siden de ikke er autorisert til å gjøre det, uten å være registrert hos CNMV (National Securities Market Commission). Ved å tilby tjenestene ulovlig kan ikke selskapet vise noen synlig garanti overfor kunden. ❗️Du må være spesielt oppmerksom og ikke forveksle begrepet beskrevet med … Les mer

Kategorier c

Hva er en CRM?

Konseptet med CRM refererer til forkortelsen Customer Relationship Management, et begrep som brukes i sektoren markedsføring og salg, som oversettes til spansk, kan defineres som kundeforholdsstyring. Betydningen av CRM i markedsføring er strategien som er fokusert på brukertilfredshet og lojalitet, og det er derfor det noen ganger også kalles Customer Service Management. Det er innrammet … Les mer

Kategorier c

Hva er CAPEX?

Betydningen av capex er kostnaden som et selskap lager i kapitalvarer og som gir fordeler for en organisasjon, enten gjennom kjøp av nye anleggsmidler eller gjennom en økning i verdien av eksisterende anleggsmidler. Dette begrepet kan også oversettes som kapitalutgifter. Capex er kontantene et selskap allokerer for å opprettholde sine driftsmidler under stabile produksjons- og … Les mer

Kategorier c

Hva er crowdlending?

Begrepet crowdlending har sitt opphav i crowdfunding, som dukket opp på 90-tallet som et system dedikert til å finansiere små prosjekter av kulturell eller kunstnerisk karakter gjennom såkalte lånere eller enkeltpersoner som bidro med kapital i form av en donasjon eller i bytte mot en ikke-monetær belønning. Crowdfunding utviklet seg over tid og ga nye … Les mer

Kategorier c

Hva er en klynge?

Klyngen eller den økonomiske klyngen er en konsentrasjon av selskaper eller institusjoner som er gruppert sammen for å utføre en felles aktivitet i et bestemt område eller geografisk sted for å oppnå visse fordeler og effektivitet. Vi kan skille mellom to typer klynger: Vertikalt integrert: selskaper er koblet sammen med forsyningskjeden Horisontalt integrert: Organisasjoner deler … Les mer

Kategorier c

Hva er en ert?

Begrepet chicharro er et vulgært begrep som refererer til det Selskapet som er liten (etter antall arbeidere eller omsetning), opererer på aksjemarkedet og har høy volatilitet og lav likviditet. Generelt, og fra det vi har antydet, har dette selskapet en tendens til å presentere en lav verdivurdering og en høy risiko hvis det er ment … Les mer

Kategorier c

Hva er copyleft?

Konseptet med copyleft er en implementering av copyright. Den oppsto med det formål å beskytte den frie sirkulasjonen av datamaskinkoden og kunnskapen den inneholder. Bruk lov om opphavsrett til å beskytte, i stedet for å begrense, kopieringsfrihet, modifisering og omfordeling. En definisjon av copyleft vil være systemet som tillater gratis distribusjon av kopier og modifiserte … Les mer

Kategorier c

Hva er en kommisjon?

En provisjon er en prosentandel av verdien av en bestemt transaksjon eller aktivitet som belastes kunden eller betales til selgeren som et resultat av funksjonene den har utført. Denne kommisjonen materialiserer seg i dinero som belastes som et insentiv for visse anstrengelser eller som et gebyr for en bestemt operasjon. Provisjoner kan derfor, som vi … Les mer

Kategorier c

Hva er en opplærings- og lærlingekontrakt?

Opplærings- og lærlingkontrakten tar sikte på jobbutvikling for mennesker og forbedring av deres kvalifikasjoner gjennom arbeid i en bedrift, men også å kombinere den med opplæring i et læringssenter. Opplæringskontrakter har en maksimal varighet på 3 år og en minimumsvarighet på 1 år, eller 6 måneder etter tariffavtale. Timene til motsatt opplæring er delt på … Les mer

Kategorier c