Hva er akselerert opptjening?

Akselerert opptjening er en prosess der en ansatts rettigheter til selskapets aksjer eller andre fordeler opptjenes raskere enn de ville gjort under normale omstendigheter. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, for eksempel for å oppmuntre nøkkelansatte til å bli i selskapet eller for å samkjøre deres interesser nærmere med selskapets aksjonærer. Det er noen … Les mer

Hva er crowdfunding?

Crowdfunding, også kjent under navnet crowdfunding, er en online finansieringsmetode der en Selskapet, person eller gruppe mennesker ber om økonomisk hjelp fra andre mennesker for at sistnevnte skal hjelpe dem med å finansiere et prosjekt. Derfor innebærer betydningen av crowdfunding at menneskene som samarbeider om finansieringen gjør det på en helt altruistisk måte, men i … Les mer

Kategorier c