Refinansieringsrisiko Definisjon

Definisjon av refinansieringsrisiko er sannsynligheten for at et selskap ikke vil være i stand til å refinansiere sin gjeld når den forfaller. Dette kan skje av en rekke årsaker, inkludert en endring i selskapets kredittvurdering, en økning i renten eller en reduksjon i tilgjengeligheten av kreditt. Dersom et selskap ikke klarer å refinansiere sin gjeld, … Les mer

Hva leverer?

Innkjøp er et konsept som refererer til prosessen som leverandører de skaffer midler for visse økonomiske grupper eller enkeltpersoner, slik at de når et nivå av tilfredshet eller nytte i sin produksjon. Sourcing gjør det mulig å dekke forbrukernes behov fra enkeltpersoner og organisasjoner. For å gjøre dette, må det være en forsyning av varer … Les mer

Kategorier c

Hva er forsynet med haster?

Konseptet med tvangsfullbyrdelse refererer til handlingen som legitimerer administrasjonen til å gå videre mot eiendommen til skyldner. Når det for eksempel er skattegjeld, bruker skatteetatens ledelsesorganer dette systemet til å kreve inn gjelden når den frivillige betalingsperioden er avsluttet. Det påløper 20% på gjelden, og i tillegg genererer tvangsfullbyrdelsen sen interesse som en konsekvens av … Les mer

Kategorier F