Hva er matrikkelen?

Matrikkelen eller eiendomsmaturen er prosessen der registreringen av en eiendom i et bestemt territorium som tillater Statlig offentlig forvaltning ha tilgang til slik informasjon. Informasjonen er offentlig og oppdateres kontinuerlig. Hovedmålet med denne prosessen er å etablere en statlig administrativ kontroll og forvaltning av eiendelene som er organisert i et land eller en region, avhengig … Les mer

Kategorier c

Hva er en bedrift?

Betydningen av spin-off er prosessen der et nytt selskap oppstår fra et allerede eksisterende. Over tid vil det nyopprettede selskapet bli utskilt fra morselskapet, som handlet som inkubator, og vil oppnå kommersiell og juridisk uavhengighet. Utviklingskonseptet kan defineres som en forretningsstrategi som tar sikte på å støtte kvalifiserte arbeidstakere fra et stort selskap. Ved mange … Les mer