Slik bruker du det variable kostnadsforholdet

Variabel kostnadsgrad er et finansielt forhold som måler andelen av et selskaps variable kostnader til dets totale kostnader. Variable kostnader er de kostnadene som varierer med produksjonsnivået, for eksempel råvarer og arbeidskraft. Det variable kostnadsforholdet brukes til å vurdere en bedrifts kostnadsstruktur og for å hjelpe til med å ta beslutninger om prising og produksjon. … Les mer

Hva er cybersikkerhet?

Informasjon om brukerdata er et tema som er oppdatert på grunn av viktigheten som er gitt de siste årene. Så mye at lover som LOPD eller andre som sikrer brukersikkerhet er endret slik at dette området forbedres. Spesielt henviser cybersikkerhet eller internetsikkerhet til sett med teknikker eller prosedyrer som sikrer sikkerheten til brukere som deler … Les mer

Kategorier c