Hva er crowdfunding?

Crowdfunding, også kjent under navnet crowdfunding, er en online finansieringsmetode der en Selskapet, person eller gruppe mennesker ber om økonomisk hjelp fra andre mennesker for at sistnevnte skal hjelpe dem med å finansiere et prosjekt.

Derfor innebærer betydningen av crowdfunding at menneskene som samarbeider om finansieringen gjør det på en helt altruistisk måte, men i bytte mot en belønning.

I tillegg, selv om det ikke er et essensielt krav, er en av de vanligste crowdfunding-egenskapene "kommersialisering" av produktet via Internett. Og det er på dette punktet vi finner en av de mest bemerkelsesverdige fordelene med crowdfunding: formidlingen av prosjektet har et mye større omfang.

På denne måten, i crowdfunding-metoden, er folk som er interessert i å finansiere det de gjør, å starte driften av en idé, og hvis prosjektet i fremtiden er lønnsomt, vil de som har deltatt i finansieringen kunne dra nytte av det ved å ha vært investorer. Dette er hvordan sosial kapital nødvendig for at prosjektet skal starte gjennom økonomisk differensierte bidrag.

Oppdag all informasjon om crowdfunding og de forskjellige typene som finnes.