Markedsportefølje

En markedsportefølje er en samling av investeringer som til sammen representerer hele markedet. Det inkluderer derfor alle større aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner og kontanter. Markedsporteføljen brukes ofte som et referanseindeks som andre porteføljer måles mot. Dette er fordi det gir en god representasjon av det totale markedet, og kan derfor brukes til å måle ytelsen … Les mer

Hva er en CMP?

Det nye regelverket som regulerer databeskyttelse får selskaper til å tilpasse personvernreglene for å holde seg innenfor de juridiske rammene og ikke begå brudd som kan ha alvorlige konsekvenser. Hovedspørsmålet fokuserer på samtykkehåndtering, eller samtykkehåndtering, et grunnleggende konsept med den nye generelle databeskyttelsesforordningen (RGPD), som forplikter selskaper til å ha tillatelse fra brukere til å … Les mer

Kategorier c

Renter på forsinket betaling

Renter på forsinket betaling er det som blir brukt som straff når skyldneren ikke overholder betalingsforpliktelsene. Beløpet for forsinket betaling renter må alltid vises i kontrakten der vilkårene for lånet eller kreditt med bank. Vi kan kreve forsinket rente på ubetalte regninger når forfallsdatoene for betaling av gjelden som er påkrevd av hvem som har … Les mer

Kategorier I