Hva er kapitalbufferen?

Dette begrepet er bestemt og støttet av lov 10/2014 av 26. juni om forvaltning, tilsyn og solvens av kredittinstitusjoner, der en kapitalbuffer forstås som et minimumskrav på solvens som kredittinstitusjoner må overholde i et gitt territorium og i visse lokaler.

Kapitalbufferen forstås som den totale mengden kjernekapital som kreves for å dekke behovet for en viss kapitalbevaring. I denne forstand er det: en kontrasyklisk kapitalbuffer som vil være spesifikk for hver enhet; en pute for enheter som har global systemisk betydning; en buffer for andre enheter av systemisk betydning; og en madrass mot systemiske risikoer.

Størrelsen på bufferen, eller rettere sagt, kredittinstitusjoner må beholde 2% av den totale mengden av eksponering for risiko som buffer, i samsvar med forordning (EU) 5/575 av 2013. juni.

El Bank of Spain Den kan etablere tilsynsmekanismer for å sikre overholdelse av bestemmelsene i loven eller de som er diktert av banken selv. Buffere kan kreves av enheter for å overholde lovens bestemmelser, eller fordi Bank of Spain har bestemt at det er nødvendig.

Det skal bemerkes at kapitalbufferen som opprettes er av største betydning for bankenheter og for landet generelt hvor den opererer. Dens betydning skyldes organisering, tilsyn og solvens av kredittinstitusjoner. Av denne grunn er det viktig at bankenheter som har en viss relevans eller stor makt på stats- og verdensnivå, overholder denne loven for å garantere et minimum å reservere på sine innskudd.